Rezultatų ataskaitoje rodomi 2 įvertinimai (balas ir įsk/atl.)
https://www.eduka.lt/klausimas/rezultatu-ataskaitoje-rodomi-2-ivertinimai-balas-ir-isk-atl/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokiniui rezultatų ataskaitoje rodomi 2 įvertinimai (balas ir kitas žodinis įvertinimas (įsk., atl. ar pan)) taip galėjo nutikti dėl to, kad mokiniui buvo išvesta 2 vertinimai.

Pvz. Mokytojas pirmiausia išvedė 10 ir išsaugojo rezultatą, tačiau vėliau keitė įvertinimo tipą mokiniui ir išvedė dar ir “atleista” ar “įskaityta”.

Tokiu atveju vieną iš įvertinimų galima pašalinti tokiu būdu:
1. Grupės skiltyje pakeisti mokinio vertinimo tipą. 
2. Eikite Dienynas -> Rezultatai ->jei prie mokinio vardo matote įvestą vertinimą, kurio neturėtų būti ataskaitose, jį ištrinkite (atrakinkite ir viršuje spauskite) ant šiukšliadėžės (ištrinti).
3. Eikite į “Grupės” ir vėl pakeisti mokinio vertinimo tipą į tokį, koks turi būti. 

Atlikus šiuos žingsnius ataskaitose “Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5-12 klasės)” ir “Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė” bus rodomas tik vienas vertinimas. 

 

Kaip pasiruošti pusmečio rezultatų vedimui?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-pasiruosti-pusmecio-rezultatu-vedimui/ Kopijuoti nuorodą

Artėjant pusmečio rezultatų vedimui, siūlome dienyne atlikti šiuos veiksmus:

1. Grupių nustatymuose patikrinkite, ar mokiniams esate parinkę tinkamą vertinimo tipą:

a) vyresniųjų klasių mokiniams turėtų būti pasirinktas vertinimo tipas „Balas“, jei norite moksleiviams (-iui) išvesti „Įskaityta“, „Neįskaityta“, „Atleista“ – turėtumėte pasirinkti vertinimo tipą „Įskaita“;
b) vertindami pradinukus pasirinkite „Pradinukų form. – idiografinis“.

2. Dienyno vaizde pasirinkę 1 pusmečio laikotarpį, pasitikrinkite, ar nėra besidubliuojančių dienų, kurių dienyne neturėtų būti.

3. Mokytojo aplinkoje skiltyje „Dienynas“ > „Rezultatai“ peržiūrėkite, ar nepastebite neatitikimų apskaičiuotuose grupių vidurkiuose.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad jei tam pačiam mokomajam dalykui buvote sukūrę daugiau nei vieną grupę (pvz., matematika + modulis, matematika + namų mokymas ir pan.), šių grupių rezultatus matysite atskirai, išvesti įvertinimą reikės tik vienoje iš grupių.

4. Siūlome pasitikrinti, ar ataskaitose matote mokinių per pusmetį sukauptus įvertinimus:

a) vyresniųjų klasių mokytojai ataskaitoje „PAŽANGUMAS“ > „Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės)“ prie mokomojo dalyko ir mokinio turi matyti apskaičiuotą preliminarų vidurkį;
b) pradinių klasių mokytojai ataskaitoje „MOKINIO RODIKLIAI“ > „Mokinio įvertinimų ir lankomumo suvestinė (5–12 klasės)“ prie mokomųjų dalykų turi matyti mokinio per pusmetį sukauptus įvertinimus.

Svarbu! Jei nematote įvertinimų, arba, atvirkščiai – matote mokomųjų dalykų įvertinimus, kurių neturėtumėte matyti, gali būti, kad grupės kūrimo nustatymuose pasirinkote netinkamą ugdymo tipą (formalųjį, neformalųjį). Primename, kad formaliojo ugdymo rezultatai į ataskaitas patenka, o neformaliojo ugdymo nepatenka.

 

Taip pat Jums gali būti aktualūs šie klausimai: 

Kaip sukurti naujus neformaliojo ugdymo dalykus? (https://youtu.be/opOSxDQQPYY) (kuria dienyno administratorius);

Pamokos keitimas iš formaliojo į neformalųjį ugdymą (https://youtu.be/iRPqMluJ-js) (keičia mokytojas).

Praeitais m. m. turėjome pavienių atvejų, kai ugdymo įstaigos prašė palikti įvertinimo tipą „atestuota“, „neatestuota“, tad norime pranešti, kad šiais metais to padaryti nebus galima.
Išsamiau: https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/pasiekimu-patikrinimas-ir-brandos-egzaminai/aktualu (https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/pasiekimu-patikrinimas-ir-brandos-egzaminai/aktualu).

Mokinys pereina į kitą klasę
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinys-pereina-kita-klase/ Kopijuoti nuorodą

Mokiniui perėjus į kitą klasę reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Visi mokytojai, kurie turėjo šį mokinį savo grupėse, bet daugiau jam nebedėstys, turi panaikinti mokinio aktyvumą grupėje, nuimdami varnelę arba tiesiog paspausdami „ד. 

Toks mokinys, jį pašalinus iš grupės, dienyno vaizde „papilkėja“, o įvertinimų pildymo vaizde, kad per klaidą klasę palikusiam mokiniui nebūtų įrašoma pažymių, mokinys sąraše neatvaizduojamas. Mokinių sąrašo eiliškumas dienyno pildymo vaizde nesikeičia. 

Svarbu! Panaikinus mokinį grupėje, pakeitimai dėl mokinio įvertinimų ir lankomumo negalimi. Iškilus tokiam poreikiui, mokinys laikinai grąžinamas į grupę ir buvusią klasę, atliekamos korekcijos, ir mokinys iš grupės bei klasės vėl panaikinamas.

      2. Panaikinus mokinį iš grupių, dienyno administratorius jį pašalina iš senosios klasės, nuimdamas varnelę arba tiesiog paspausdamas „×” bei prideda jį naujoje klasėje. 

Kaip mokinius pašalinti iš grupės (pašalinimas iš klasės atliekamas analogiškai dienyno administratoriaus aplinkoje skiltyje „Klasės“), galite matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje. 

Jums taip pat gali būti aktualios šios temos:

Mokinys išėjo iš mokyklos. Kokius žingsnius turiu atlikti?

„EDUKA dienyno“ naudotojo vadovas mokytojams

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Administracijos apžvalgos lango naudotojo vadovas
https://www.eduka.lt/klausimas/administracijos-apzvalgos-lango-naudotojo-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau pateiktame vadove rasite aprašytus grafikus bei kitus administracijos duomenis, matomus apžvalgos lange.

Administracijos_apžvalgos_lango_naudotojo_vadovas 2019_01_03

 

Taip pat atsakymus į Jums aktualius klausimus galite rasti atidarę šias nuorodas:

Atnaujintas „EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Kaip išvalyti naršyklės istoriją?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai).
 2. Pasirinkite nuorodą „Istorija“.
 3. Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“.
 4. Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.

 

Kaip padaryti, kad naršyklė įsimintų slaptažodžius?

Kaip atnaujinti „Google Chrome“ versiją?

Kaip padaryti, kad naršyklė įsimintų slaptažodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-padaryti-kad-narsykle-isimintu-slaptazodzius/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyno“ ir „EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Instrukciją, kaip minėtoje naršyklėje išsaugoti slaptažodžius, rasite čia: 

„Google Chrome“ naršyklė

Kaip slaptažodžius išsaugoti kitose naršyklėse, rasite nuorodose žemiau: 

„Mozilla“ naršyklė

„Internet explorer“ naršyklė

 

Jums taip pat gali būti aktualios šios temos:

Kaip atnaujinti „Google Chrome“ versiją?

Kaip išvalyti naršyklės istoriją?

 

Kaip patekti į 2017–2018 m. archyvą?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-patekti-2017-2018-archyva/ Kopijuoti nuorodą

2017–2018 m. archyvą galite rasti šioje nuorodoje: https://edienynas.sviesa.lt/#/login

Kodėl dienyne matau iškraipytus žodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-dienyne-matau-iskraipytus-zodzius/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne yra atvaizduojami iškraipyti komentarų ar žinučių tekstai, reikėtų peržiūrėti, ar „Google Chrome“ naršyklėje nėra įjungta „vertėjo“ (angl. translate) funkcija. Paspaudus dešinėje viršuje ant translate mygtuko ją reikia išjungti. 

PUPP ir egzaminų rezultatų įkėlimas į dienyną
https://www.eduka.lt/klausimas/pupp-ir-egzaminu-rezultatu-ikelimas-dienyna/ Kopijuoti nuorodą

Mokinių PUPP ir egzaminų rezultatų į dienyną įkėlimas vyksta per failą, kurį pirma turite atsisiųsti iš ITC Mokinių registro. 

Jei duomenys įkeliami sėkmingai, tuomet:

 a) PUPP / egzaminų rezultatus savo aplinkose matys mokytojai, mokiniai ir tėvai;

 b) įkeltieji rezultatai pateks ir į ataskaitas. 

Kaip įkelti PUPP / egzaminų rezultatus

 1. Dienyno administratoriaus aplinkoje eikite į meniu „Rezultatai“ → „Egzaminai“.
 2. Spauskite mygtuką „Įkelti XML“.
 3. Nurodykite failą, kurį atsisiuntėte iš ITC Mokinių registro.
 4. Po įkėlimo bus pateiktas mokinių sąrašas ir PUPP / egzaminų rezultatai. Kadangi įkeliamų rezultatų priskyrimas mokiniams vyksta pagal vardą ir pavardę, gali būti, kad priskyrimas nepavyks (pvz., jeigu Dienyne ir Mokinių registre nesutaps mokinio vardas ir pavardė). Mokinių, kurių rezultatų nepavyko priskirti jokiam mokiniui dienyne, sąrašą galite pamatyti aktyvavę slinktuką, esantį virš sąrašo dešinėje pusėje. Tokie mokiniai šiame sąraše bus išskirti raudonai.

Įkėlus administratoriui nereikia nieko daryti, rezultatai priskiriami mokiniams ir atvaizduojami automatiškai.

Jeigu matote mokinių, kurių rezultatai nepriskirti (vardai ir pavardės raudona spalva), patikrinkite, ar tikrai sutampa tokių mokinių vardai ir pavardės Dienyne ir Mokinių registre. Jeigu jūsų mokykloje mokosi daugiau nei vienas mokinys tuo pačiu vardu ir pavarde, tikėtina, kad jų rezultatai nebus įkelti sėkmingai. 

Praleistų ir jau pateisintų pamokų žymėjimo reikšmės
https://www.eduka.lt/klausimas/praleistu-ir-jau-pateisintu-pamoku-zymejimo-reiksmes/ Kopijuoti nuorodą

n – nebuvo pamokoje, nepateisinta
nl – nebuvo pamokoje, pateisinta (dėl ligos)
nk – nebuvo pamokoje, pateisinta (kitos priežastys)
p – pavėlavo į pamoką

 

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?

 

Nepavyksta importuoti mokinių ir mokytojų.
https://www.eduka.lt/klausimas/nepavyksta-importuoti-mokiniu-ir-mokytoju/ Kopijuoti nuorodą

Tam, kad mokyklos administratoriui pavyktų importuoti į dienyną mokytojų, mokinių bei mokinių tėvų sąrašus iš ITC registrų, turi būti įjungta ITC sąsaja su dienynu.

Tam, kad ši sąsaja veiktų, ugdymo įstaiga turi būti užpildžiusi prašymą ITC dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“ ir su kitais skenuotais dokumentais išsiuntusi ITC el. paštu.

 1. Jei ugdymo įstaiga turi galiojančią ankstesnio dienyno sąsają, parašykite laisvos formos prašymą ITC, kad sąsaja būtų atjungta.
 2. Vadovaukitės dokumentų rengimo taisyklėmis, užpildykite prašymą ITC dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“.
 3. Susiraskite su UAB „Šviesa“ pasirašytą dienyno sutartį.
 4. Šiuos skenuotus dokumentus: prašymą dėl atjungimo (jei reikia), prašymą dėl naujos sąsajos pajungimo ir sutartį išsiųskite ITC el. paštu: virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt

Nuoroda pasitikrinimui dėl sąsajos veikimo:

https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/

Svarbu! Jeigu naudotojų įkelti nepavyksta, reikia patikrinti, ar tikrai ITC yra išsiųsti visi reikiami dokumentai, išvardyti aukščiau. Patikrinkite, galbūt neseniai pateikėte prašymą ir ITC dar nespėjo prijungti (arba atjungti Jūsų nuo buvusio mokyklos dienyno). 

Kodėl nepavyksta prisijungti prie dienyno?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-nepavyksta-prisijungti-prie-dienyno/ Kopijuoti nuorodą

Jei jūsų mokykla yra pasirašiusi dienyno testavimo arba naudojimo sutartį ir neturi prisijungimo duomenų, rašykite el. paštu: dienynas@eduka.lt arba skambinkite tel.: +370 614 22022, suteiksime mokyklos dienyno administratoriui prisijungimo duomenis. Mokytojams prisijungimo duomenis turėtų sukurti mokyklos dienyno administratorius. O tėvams bei mokiniams prisijungimo duomenis išdalija klasių vadovai arba mokyklos administracija. 

Jei prisijungimo duomenis turite, tačiau prisijungti nepavyksta, rašykite el. paštu: dienynas@eduka.lt arba skambinkite tel.: +370 614 22022.

Kaip galima išbandyti EDUKA produktus?

Mokinys išėjo iš mokyklos. Kokius žingsnius turiu atlikti?
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinys-isejo-mokyklos-kokius-zingsnius-turiu-atlikti/ Kopijuoti nuorodą

Mokiniui išėjus iš mokyklos reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Visi mokytojai, kurie turėjo šį mokinį savo grupėse, turi panaikinti mokinio aktyvumą grupėje, nuimdami varnelę arba tiesiog paspausdami „ד. 

Toks mokinys, jį pašalinus iš grupės, dienyno vaizde „papilkėja“, o įvertinimų pildymo vaizde, kad per klaidą išvykusiam mokiniui nebūtų įrašoma pažymių, mokinys sąraše neatvaizduojamas. Mokinių sąrašo eiliškumas dienyno pildymo vaizde nesikeičia. 

Svarbu! Panaikinus mokinį, pakeitimai dėl mokinio įvertinimų ir lankomumo negalimi. Iškilus tokiam poreikiui, mokinys laikinai grąžinamas į grupę, klasę, atliekamos korekcijos, ir mokinys iš grupės vėl panaikinamas.

      2. Panaikinus mokinį iš grupių, dienyno administratorius jį pašalina iš klasės, nuimdamas varnelę arba tiesiog paspausdamas „ד.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad jokie papildomi veiksmai neatliekami, dienyno administratorius išvykusius mokinius palieka bendrame mokinių sąraše ir jų netrina. Ištrynus mokinį iš mokinių sąrašo, dingtų ir visi jo sukaupti duomenys.

 1. Informaciją apie išvykstantį mokinį, būtinai perduokite Jūsų ugdymo įstaigos ITC duomenų tvarkytojui, jog mokinys būtų pašalintas iš jūsų ugdymo įstaigos mokinių registro sąrašo.

Kaip mokinius pašalinti iš grupės (pašalinimas iš klasės atliekamas analogiškai dienyno administratoriaus aplinkoje skiltyje „Klasės“), galite matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje. 

„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Laikino slaptažodžio keitimas į nuolatinį
https://www.eduka.lt/klausimas/laikino-slaptazodzio-keitimas-nuolatini/ Kopijuoti nuorodą

Laikantis saugumo reikalavimų, vartotojams suteikiami laikinieji slaptažodžiai, kuriuos privaloma pasikeisti pirmą kartą prisijungus prie „EDUKA dienyno“. 

Veiksmų seka:

 1. Įveskite trumpąjį prisijungimo vardą arba el. pašto adresą (priklausomai nuo to, kurį naudojate);
 2. Įveskite naują, Jums suteiktą laikinąjį slaptažodį;
 3. Antroje ir trečioje eilutėse įveskite naują slaptažodį, kurį naudosite. Tam, kad slaptažodis būtų sėkmingai pakeistas, nenaudokite savo asmens duomenų (vardo, pavardės trumpinių). Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, iš kurių bent vienas – skaičius.

Kaip ištrinti, atsispausdinti instruktažą?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-istrinti-atsispausdinti-instruktaza/ Kopijuoti nuorodą

Instruktažą galite ištrinti arba redaguoti, atsidarę instruktažo informaciją. Tą atlikti galite skiltyje „Instruktažai“, paspaudę ant kurio nors iš įtrauktų mokinių. Atlikus minėtus veiksmus, Jums atsidarys instruktažo informacija, viršutiniame dešiniame ekrano kampe pamatysite šiukšlių dėžės bei instruktažo parsisiuntimo piktogramas.

Ką daryti, jei dienyne nematau duomenų kaip klasės vadovas?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-daryti-jei-dienyne-nematau-duomenu-kaip-klases-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Save kaip klasės vadovą dienyne galite matyti prie savo vardo dešinėje pusėje viršuje. 

Jeigu nematote savęs kaip klasės vadovo, galimos priežastys yra šios:

a) dienyno administratorius nepriskyrė Jums klasės vadovo vaidmens;

b) „Klasės“ nustatymuose nepriskyrė Jūsų kaip šios klasės vadovo.

Atlikti reikia abu šiuos žingsnius. 

Tam, kad matytumėte papildomą klasės vadovo vaidmenį, turėtumėte kreiptis į dienyno administratorių.

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-vienas-tevas-savo-paskyroje-gali-matyti-keliu-vaiku-duomenis/ Kopijuoti nuorodą

Įkeliant mokinius iš Mokinių registro tėvai priskiriami automatiškai. Jei reikia, galima tėvams vaikus priskirti rankiniu būdu:

 • Mokinių sąraše pasirinkite vaiką, kuriam norite priskirti tėvą, paspauskite mygtuką „Priskirti tėvus“.

 • Po mygtuku atidaromas laukelis. Jame įvedant vardą ar pavardę iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti.

Atlikus pakeitimus tėvai galės prisijungti prie dienyno ir matyti du arba daugiau vaikų vienoje paskyroje. Tam jiems reikės paspausti šalia savo vardo ir pavardės, dešinėje pusėje, ant žodžio „Mokinys“ ir pasirinkti, kurio mokinio duomenis nori matyti. 

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?

Kaip kurti skirtingus pamokų laikus?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-kurti-skirtingus-pamoku-laikus/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokykloje ne visoms klasėms pamokos vyksta tuo pačiu pamokų laiku (pvz., pradinukai dirba kitokiu laiku), „EDUKA dienyne“ turite galimybę mokyklai sukurti kelis galimus pamokų lakus bei kiekvieną jų priskirti tam tikroms klasėms. Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas vadovas, kuriame aprašomi visi žingsniai, kuriuos reikėtų atlikti pridedant papildomą pamokų laiką. 

Kaip kurti skirtingus pamokų laikus?

Kaip galiu pamatyti pavaduojamas grupes ir pildyti jų dienyną?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-galiu-pamatyti-pavaduojamas-grupes-ir-pildyti-ju-dienyna/ Kopijuoti nuorodą

Jei Jums reikia pavaduoti kitą mokytoją, mokyklos dienyno administratorius turi sukurti pavadavimą dienyne. 

Pavadavimo metu mokytojai (-ui) kurti pavaduojamos grupės / klasės ir atlikti jokių papildomų veiksmų nereikia. Pavaduojamų grupių dienynai pavadavimo laikotarpiu atsiranda automatiškai prie kitų grupių dienyno pildymo vaizde, šios grupės matomos tik tą laikotarpį, kurį nustatęs dienyno administratorius. 

Svarbu! Pavaduojamos grupės dienyną galėsite pildyti tik einamuoju dienyno administratoriaus nustatyto pavadavimo laikotarpiu, jei to būsite nespėję atlikti, turėtumėte kreiptis į dienyno administratorių dėl pavadavimo laikotarpio pratęsimo. 

Pavadavimus pratęsti dienyno administratorius gali tiesiog pažymėjęs jau esamą pavadavimą ir apačioje pasirinkęs atsiradusį pieštuką (“Redaguoti”). Pavadavimas dienyne – tai yra laikotarpis, kiek laiko pavaduojančiai mokytojai bus prieinamas kitos mokytojos tam tikros grupės dienynas.

Kaip pradėti dirbti?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-pradeti-dirbti/ Kopijuoti nuorodą

Tam, kad mokyklos bendruomenė galėtų naudotis dienynu, mokyklos dienyno administratorius pirmiausia turėtų atlikti šiuos veiksmus: suvesti mokinių ir mokytojų duomenis, mokinius, užpildyti pamokų laikus ir laikotarpius. Visi šie veiksmai atliekami kairiajame meniu pasirinkus atitinkamus meniu punktus. Paaiškinimus, kaip atlikti šiuos veiksmus, galima rasti ir mūsų pateikiamuose mokyklos dienynų administratoriams skirtuose vadovuose. 

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Dienyno administratoriaus vadovas darželiams

Dienyno administratoriaus vadovas
https://www.eduka.lt/klausimas/dienyno-administratoriaus-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame dienyno administratoriaus vadovą. Jis skirtas ugdymo įstaigų dienyno administratoriams. Čia rasite visų pagrindinių dienyno administratoriaus atliekamų veiksmų pavyzdžius. 

Dienyno administratoriaus vadovas

Vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:
Kaip prisijungti prie „EDUKA dienyno“? 
Kokias funkcijas per mokslo metus galima atlikti „EDUKA dienyne“? 
Kaip importuoti pedagogus iš Pedagogų registro? 
Kaip įkelti mokytojus rankiniu būdu? 
Ką darome importavę / sukūrę mokytojų profilius? 
Kaip apsispręsti – automatinį ar rankinį būdą naudoti mokytojų prisijungimo duomenims kurti? 
Kaip importuoti mokinius iš Mokinių registro? 
Kaip kurti tėvų profilius?
Ką daryti, jeigu nepavyksta importuoti tėvų duomenų automatiniu būdu?
Kaip nustatyti pamokų laikus? 
Kaip kurti skirtingus pamokų laikus? 
Kaip nustatyti laikotarpius? 
Kaip priskirti klasėms vadovus?
Ką pildome puslapyje „Pamokos“?
Ką pildome puslapyje „Nustatymai“? 
Kaip pildyti atostogas?

Dienyno administratoriaus vadovas darželiams

Dienyno administratoriaus vadovas darželiams
https://www.eduka.lt/klausimas/dienyno-administratoriaus-vadovas-darzeliams/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas dienyno administratoriaus vadovas darželiams. Šį vadovą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir atsispausdinti. 

Darželio administratoriui_181115

Vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:

Kaip nustatyti laikotarpius?

Kaip pridėti atostogas?

Kaip pridėti pamokas?

Kaip nustatyti pamokų laiką?

Kaip priskirti grupių vadovus?

 

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Kaip keisti tvarkaraštį?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-keisti-tvarkarasti/ Kopijuoti nuorodą

Tvarkaraštyje korekcijos atliekamos taip:

 1. Pašalinamos nereikalingas pamokos.

Kai pirmą kartą pildėte pamokas, visas jas sukūrėte nuo tam tikros datos (pvz., 2018 09 03) iki mokslo metų pabaigos. Keičiantis tvarkaraščiui reikia pašalinti visas pamokas nuo tos dienos, kada jos nebevyks įprastu laiku. Kad tą atliktumėte, Jums reikia redaguoti tam tikros dienos tvarkaraštį, prie pamokos pasirinkti datą (nuo tos datos pamoką ištrinsime) ir spausti „ištrinti“ (šiukšlių dėžė). Visos pamokos nuo pasirinktos datos į priekį bus ištrintos, o iki tos datos ir toliau liks tvarkaraštyje.

Jei reikia pašalinti pamoką, kurios tvarkaraštyje nėra, bet ji matoma dienyne, pirmiausia ją įkelkite į tvarkaraštį nuo šiandien, tada atlikite aukščiau išvardytus veiksmus.

Svarbu! Jei tenka iš tvarkaraščio pašalinti pamokas atbuline data, įsitikinkite, kad nėra įvestų vertinimų ar N raidžių. Jas reikia pašalinti prieš keičiant tvarkaraštį. Jei pamoka pašalinama iš dienyno neištrynus N raidžių ir vertinimų, šie duomenys neišsitrina ir yra matomi ataskaitose, nulemia vidurkį ar pan. 

2. Pridėti naujas pamokas / laikus. 

Ištrynę nebereikalingas pamokas, pridedame naujas pamokas į tvarkaraštį. Atkreipkite dėmesį, kad čia irgi reikia pasirinkti datą, nuo kurios ta pamoka turi atsirasti dienyne. Pridedame pamoką, datą ir spaudžiame „išsaugoti“.

 

Pvz., nuo lapkričio 1 d. pamoka vietoj pirmadienio 13.25 val. vyks antradienį 13.25 val.

Taigi Jums reikia atlikti šiuos veiksmus:

# Ištriname iš dienyno pirmadienio pamokas. Pasirenkame „Tvarkaraštis” ir redaguojame pirmadienio pamokas. Prie pamokos 13.25 val. pasirenkame datą 2018 11 01 ir spustelime šiukšlių dėžės ikonėlę. Išsaugome pakeitimus. Pamokos iki 2018 11 01 išliks dienyne, o nuo šios datos nebebus atvaizduojamos.

# Pridedame naują pamoką, t. y. antradieniais 13.25 val. nuo lapkričio 1 d. į tvarkaraštį. Išsaugome pakeitimus.

 

Daugiau informacijos galite rasti šiose temose:

Tvarkaraščio keitimas

Dienyne atsirado pamoka, kurios neturi būti, dubliuojasi dienos.

Dienyne atsirado pamoka, kurios neturi būti, dubliuojasi dienos.
https://www.eduka.lt/klausimas/dienyne-atsirado-pamoka-kurios-neturi-buti-dubliuojasi-dienos/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne atsiranda pamoka, kurios neturėtų būti, ją panaikinti galima atliekant tvarkaraščio korekcijas, nes būtent dėl ten suvestos informacijos atsirado neatitikimai dienyne.

Pvz., spalio 3 d. netyčia buvo įvesta pamoka tvarkaraštyje. Spalio 9 d. klaida pastebėta ir pamoka ištrinta nepasirinkus datos, nuo kada ją ištrinti (tuomet pamoką ištriname nuo šiandien dienos į ateitį). Kadangi pamoka buvo įvesta anksčiau, ji liko dienyne iki tos dienos, nuo kurios buvo pašalinta.

Atliekant tvarkaraščio pakeitimus reikėtų pasirinkti dieną, nuo kurios norite, kad pamoka būtų ištrinta. Iki tos dienos pamoka išliks dienyne. Kaip keisti tvarkaraštį smulkiau aprašyta šioje nuorodoje:

Tvarkaraščio keitimas

Dienyne atsiradusias nereikalingas pamokas pašalinti galima atliekant šiuos veiksmus:
* Redaguokite tvarkaraštį tos savaitės dienos, kurią dienyne rodoma nereikalinga pamoka;
* Į jį pridedame pamoką, kuri atvaizduojama dienyne ir kurios neturi būti. Pridėkite ją tiksliai tuo laiku, kuriuo ji rodoma dienyne. Jei tuo pamokų laiku tvarkaraštyje jau yra kita pamoka, tiesiog pridėkite jungtinę pamoką.

* Pasirinkite grupę bei palikite šios dienos datą.
* Išsaugokite pakeitimus.
* Vėl redaguokite tvarkaraštį.
* Prie pamokos, kurią norite pašalinti iš dienyno, pasirinkite datą, nuo kurios ji klaidingai rodoma dienyne ir spauskite “ištrinti” (šiukšlių dėžės piktograma).
* Vėl išsaugokite pakeitimus.

Pamokos dienyne turėjo nebelikti.

 

Iš kur galėtume gauti rankiniu būdu įkeliamų mokytojų ir tėvų sąrašų pavyzdžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kur-galetume-gauti-rankiniu-budu-ikeliamu-mokytoju-ir-tevu-sarasu-pavyzdzius/ Kopijuoti nuorodą

Šiuos dokumentus, paruoštus įkėlimui į dienyną, galite parsisiųsti iš ITC mokytojų ir mokinių registro, arba dėl pavyzdžių pateikimo kreipkitės į „EDUKA dienyno“ komandą el. paštu: dienynas@eduka.lt.

 

 
 
 
 
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti privatumo taisyklėse.