"EDUKA dienyno" naudotojų vadovai
EDUKA dienyno naudotojų vadovas mokyklai
https://www.eduka.lt/klausimas/vadovas-mokyklai/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame dienyno naudojimo vadovą mokyklos bendruomenei. Jis skirtas ugdymo įstaigų dienyno administratoriams, mokytojams bei klasės vadovams. Čia rasite visų pagrindinių dienyne atliekamų veiksmų pavyzdžius. 

EDUKA dienyno naudotojų vadovas Mokyklai

 

„EDUKA dienyno“ naudotojo vadovas mokytojams.
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-naudotojo-vadovas-mokytojams/ Kopijuoti nuorodą
 Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame „EDUKA dienyno“ naudotojo vadovą mokytojams, kuriame rasite visų pagrindinių mokytojo atliekamų veiksmų dienyne pavyzdžius. 
 
 
Vadove rasite atsakymus į tokius klausimus:
 • Ką aš, kaip mokytojas, turėčiau padaryti dienyne mokslo metų pradžioje?
 • Kaip sukurti savo dėstomų dalykų mokinių grupes?
 • Kaip sukurti tvarkaraštį?
 • Kaip sukurti jungtines pamokas?
 • Ką aš, kaip mokytojas, per mokslo metus galiu atlikti dienyne?
 • Kaip pildyti pamoką?
 • Kaip rašyti įvertinimus ir žymėti lankomumą?
 • Kaip planuoti pamokų temas?
 • Kaip rašyti pagyrimus ir pastabas?
 • Kokia informacija matoma apžvalgos lange?
 • Kaip kurti instruktažus?
 • Kaip rašyti žinutes?
 • Kaip naudoti kaupiamųjų balų sistemą?
 • Kaip vesti trimestro arba pusmečio rezultatus?
 • Kaip peržiūrėti direktoriaus įsakymus?
 • Kaip rengti ataskaitas?
 • Kaip pildyti savo veiklos kalendorių?
 • Kaip pasikeisti savo slaptažodį?
 
 
„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui.
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-vadovas-klases-vadovui/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas naudotojo vadovas mokyklų klasių vadovams (auklėtojams). 

Klasės_vadovo_vadovas_2018_12_28

Šiame vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 
 • Svarbiausios klasės vadovo funkcijos „EDUKA dienyne“.
 • Kaip sugeneruoti mokinių ir tėvų prisijungimo prie dienyno duomenis?
 • Kaip pildyti klasės vadovo veiklą?
 • Kaip pateisinti pamokas?
 • Kaip koreguoti/ištrinti pateisinimus?
 • Kai įvesti auklėtinių atleidimus
 • Kaip įvesti auklėtinių socialinės pilietinės veiklos valandas?
 • Kaip pakviesti klasės tėvus į susirinkimą?
 • Kaip įvesti direktoriaus įsakymus?
 • Kaip stebėti auklėtinių tvarkaraštį?
 • Kaip sukurti instruktažą?
 
 
Tvarkaraščio keitimo vadovas mokytojams.
https://www.eduka.lt/klausimas/tvarkarascio-keitimas/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame pavyzdžius, kaip teisingai reikėtų keisti/koreguoti tvarkaraštį.

Tvarkaraščio keitimas

Rezultatų vedimo naudotojo vadovas.
https://www.eduka.lt/klausimas/rezultatu-vedimo-naudotojo-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame rezultatų vedimo naudotojo vadovą, jame pateikti pagrindiniai trimestrų / pusmečių vedimo veiksmai ir dažniausiai kylantys klausimai.

Rezultatų vedimo naudotojo vadovas

 

Administracijos apžvalgos lango naudotojo vadovas.
https://www.eduka.lt/klausimas/administracijos-apzvalgos-lango-naudotojo-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau pateiktame vadove rasite aprašytus grafikus bei kitus administracijos duomenis, matomus apžvalgos lange.

Administracijos_apžvalgos_lango_naudotojo_vadovas 2019_01_03

 

Taip pat atsakymus į Jums aktualius klausimus galite rasti atidarę šias nuorodas:

Atnaujintas „EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Naudotojo vadovas tėvams.
https://www.eduka.lt/klausimas/naudotojo-vadovas-tevams-2018-m-m/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame „EDUKA dienyno“ vadovą tėvams, kurį galite atsispausdinti ar parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį. 

EDUKA dienyno naudotojo vadovas Tėvams

Šiame vadove pateikiami atsakymai į tokius klausimus:

 • Kaip prisijungti prie „EDUKA dienyno“?
 • Kokią informaciją galime matyti?
 • Vaiko įvertinimai
 • Namų darbai
 • Klasės darbai
 • Kontroliniai darbai
 • Socialinė-pilietinė veikla
 • Pamokų tvarkaraštis
 • Vaiko individuali pažanga
 • Klasės mokiniai ir klasės vadovas
Vaiko individualios pažangos (VIP) naudotojo vadovas mokytojui.
https://www.eduka.lt/klausimas/vaiko-individualios-pazangos-vip-naudotojo-vadovas-mokytojui-2018-m-m/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau pateiktoje nuorodoje rasite vaiko individualios pažangos (VIP) naudotojo vadovą mokytojams, kurį galite parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį ar atsispausdinti. 

VIP naudotojo vadovas mokytojui (1)

Vadove rasite išsamesnę informaciją šiomis temomis:

 • VIP turinys
 • VIP procesas
 • VIP naudojimas. Pagrindiniai žingsniai
 • Detali VIP instrukcija
 • Klausimyno sudarymas
 • Klausimyno paskelbimas mokiniams
 • Grįžtamojo ryšio mokiniams suteikimas (neprivalomas žingsnis)
 • Gebėjimų portfelio kaupimas
„EDUKA klasės“ ir „EDUKA dienyno“ integracijos vadovas
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-klases-ir-eduka-dienyno-integracijos-vadovas-2018-m-m/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas „EDUKA klasės“ bei „EDUKA dienyno“ integracijos vadovas. Šį vadovą galite parsisiųsti į kompiuterį ar atsispausdinti.  

Eduka klasės ir dienyno integracijos vadovas_2019_01_09

Vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 • Kas yra „EDUKA klasės“ ir „EDUKA dienyno“ integracija bei kaip ja naudotis?
 • Kaip prisijungti prie „EDUKA klasės“?
 • Kaip įkelti grupę iš dienyno?
 • Kaip iš „EDUKA klasės“ nusiųsti informaciją į „EDUKA dienyną“?
 
Dienyno administratoriaus vadovas darželiams
https://www.eduka.lt/klausimas/dienyno-administratoriaus-vadovas-darzeliams/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas dienyno administratoriaus vadovas darželiams. Šį vadovą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ir atsispausdinti. 

Darželio administratoriui_181115

Vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:

Kaip nustatyti laikotarpius?

Kaip pridėti atostogas?

Kaip pridėti pamokas?

Kaip nustatyti pamokų laiką?

Kaip priskirti grupių vadovus?

 

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

„EDUKA dienyno“ vadovas mokytojui (darželiams)
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-vadovas-mokytojui-darzeliams/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau pateikiamoje nuorodoje pateikiamas „EDUKA dienyno“ vadovas darželio mokytojui.

„EDUKA dienyno“ vadovas DARŽELIO mokytojui_181115

Vadove rasite atsakymus į tokius klausimus:

 • Kaip sukurti mokinių grupę?
 • Kaip kurti tvarkaraščius?
 • Kaip pildyti dienyną?
 • Kaip žymėti lankomumą ir įvesti vertinimus?
 • Kaip sukurti instruktažą?
„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui (darželiams)
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-vadovas-klases-vadovui-darzeliams/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas „EDUKA dienyno“ vadovas darželio klasės vadovui. Šį vadovą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ar atsispausdinti. 

„EDUKA dienyno“ vadovas DARŽELIO klasės vadovui_181115

Vadove rasite pateiktus atsakymus į šiuos klausimus:

Kaip pateisinti praleistas pamokas ir patvirtinti tėvų pateisinimus?

Kaip pridėti planuojamus tėvų susirinkimus ir pakviesti auklėtinių tėvus į juos?

Kaip pradėti dirbti?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-pradeti-dirbti/ Kopijuoti nuorodą

Tam, kad mokyklos bendruomenė galėtų naudotis dienynu, mokyklos dienyno administratorius pirmiausia turėtų atlikti šiuos veiksmus:

 • suvesti mokinių ir mokytojų duomenis;
 • suvesti mokinius;
 • užpildyti pamokų laikus ir laikotarpius.

Visi šie veiksmai atliekami kairiajame meniu pasirinkus atitinkamus meniu punktus. Paaiškinimus, kaip atlikti šiuos veiksmus, galima rasti ir mūsų pateikiamuose mokyklos dienynų administratoriams skirtuose vadovuose. 

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Dienyno administratoriaus vadovas darželiams

Rezultatų ataskaitoje rodomi 2 įvertinimai (balas ir įsk/atl.).
https://www.eduka.lt/klausimas/rezultatu-ataskaitoje-rodomi-2-ivertinimai-balas-ir-isk-atl/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokiniui rezultatų ataskaitoje rodomi 2 įvertinimai (balas ir kitas žodinis įvertinimas) taip galėjo nutikti dėl to, kad mokiniui buvo išvesti 2 vertinimai.
Pvz. Mokytojas pirmiausia išvedė 10 ir išsaugojo rezultatą, tačiau vėliau keitė įvertinimo tipą mokiniui ir išvedė dar ir “atleista” ar “įskaityta”.

Tokiu atveju vieną iš įvertinimų galima pašalinti tokiu būdu:

  • Grupės skiltyje pakeisti mokinio vertinimo tipą;
  • Eikite Dienynas -> Rezultatai ->jei prie mokinio vardo matote įvestą vertinimą, kurio neturėtų būti ataskaitose, jį ištrinkite (atrakinkite ir viršuje spauskite) ant šiukšliadėžės (ištrinti);
  • Eikite į “Grupės” ir vėl pakeisti mokinio vertinimo tipą į tokį, koks turi būti. 

Atlikus šiuos žingsnius ataskaitose “Mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė (5-12 klasės)” ir “Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė” bus rodomas tik vienas vertinimas. 

 

Kokią interneto naršyklę turėčiau naudoti?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-atsinaujinti-google-chrome-versija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyno“ ir „EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Jei naudojate senesnę „Google Chrome“ naršyklės versiją, rekomenduojame ją atnaujinti. Tam, kad atnaujintumėte interneto naršyklės versiją, reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Atidarykite „Google Chrome“ naršyklę;

2. Paspauskite dešinėje ant trijų taškiukų (daugiau);

3. Skiltyje „Pagalba“ paspauskite ant „Apie Google Chrome“.

Dabartinės versijos numeris – tai skaičių seka po „Google Chrome“ antrašte. Kai būsite šiame puslapyje, „Chrome“ patikrins, ar yra naujinių. Tam, kad atnaujintumėte naršyklę, spustelėkite „Paleisti iš naujo“.

 

Ką daryti susidūrus su EDUKA produktų sutrikimais?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ bei „EDUKA dienyno” sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Jei naudojantis „EDUKA klase” ar „EDUKA dienynu” susiduriate su šių sistemų veikimo sutrikimais (stringa puslapio vaizdas, neatidaroma svetainė, nematote teksto ar pan.), siūlome pamėginti išvalyti naršymo istoriją.

„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:

 • Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai);
 • Pasirinkite nuorodą „Istorija“;
 • Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“;
 • Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.

 

Jei atlikus šiuos veiksmus, nesklandumai išliko, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais bendruoju tel. nr. +37061422022 arba el. paštu klase@eduka.lt arba dienynas@eduka.lt

Kaip patekti į 2017–2018 m. archyvą?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-patekti-2017-2018-archyva/ Kopijuoti nuorodą

2017–2018 m. archyvą galite rasti šioje nuorodoje: https://edienynas.sviesa.lt/#/login

Kodėl dienyne matau iškraipytus žodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-dienyne-matau-iskraipytus-zodzius/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne yra atvaizduojami iškraipyti komentarų ar žinučių tekstai, reikėtų peržiūrėti, ar „Google Chrome“ naršyklėje nėra įjungta „vertėjo“ (angl. translate) funkcija. Paspaudus dešinėje viršuje ant translate mygtuko ją reikia išjungti. 

PUPP ir egzaminų rezultatų įkėlimas į dienyną.
https://www.eduka.lt/klausimas/pupp-ir-egzaminu-rezultatu-ikelimas-dienyna/ Kopijuoti nuorodą

Mokinių PUPP ir egzaminų rezultatų į dienyną įkėlimas vyksta per failą, kurį pirma turite atsisiųsti iš ITC Mokinių registro. 

Jei duomenys įkeliami sėkmingai, tuomet:

 a) PUPP / egzaminų rezultatus savo aplinkose matys mokytojai, mokiniai ir tėvai;

 b) įkeltieji rezultatai pateks ir į ataskaitas. 

Kaip įkelti PUPP / egzaminų rezultatus

 1. Dienyno administratoriaus aplinkoje eikite į meniu „Rezultatai“ → „Egzaminai“.
 2. Spauskite mygtuką „Įkelti XML“.
 3. Nurodykite failą, kurį atsisiuntėte iš ITC Mokinių registro.
 4. Po įkėlimo bus pateiktas mokinių sąrašas ir PUPP / egzaminų rezultatai. Kadangi įkeliamų rezultatų priskyrimas mokiniams vyksta pagal vardą ir pavardę, gali būti, kad priskyrimas nepavyks (pvz., jeigu Dienyne ir Mokinių registre nesutaps mokinio vardas ir pavardė). Mokinių, kurių rezultatų nepavyko priskirti jokiam mokiniui dienyne, sąrašą galite pamatyti aktyvavę slinktuką, esantį virš sąrašo dešinėje pusėje. Tokie mokiniai šiame sąraše bus išskirti raudonai.

Įkėlus administratoriui nereikia nieko daryti, rezultatai priskiriami mokiniams ir atvaizduojami automatiškai.

Jeigu matote mokinių, kurių rezultatai nepriskirti (vardai ir pavardės raudona spalva), patikrinkite, ar tikrai sutampa tokių mokinių vardai ir pavardės Dienyne ir Mokinių registre. Jeigu jūsų mokykloje mokosi daugiau nei vienas mokinys tuo pačiu vardu ir pavarde, tikėtina, kad jų rezultatai nebus įkelti sėkmingai. 

Nepavyksta importuoti mokinių ir mokytojų.
https://www.eduka.lt/klausimas/nepavyksta-importuoti-mokiniu-ir-mokytoju/ Kopijuoti nuorodą

Tam, kad mokyklos administratoriui pavyktų importuoti į dienyną mokytojų, mokinių bei mokinių tėvų sąrašus iš ITC registrų, turi būti įjungta ITC sąsaja su dienynu.

Tam, kad ši sąsaja veiktų, ugdymo įstaiga turi būti užpildžiusi prašymą ITC dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“ ir su kitais skenuotais dokumentais išsiuntusi ITC el. paštu.

 1. Jei ugdymo įstaiga turi galiojančią ankstesnio dienyno sąsają, parašykite laisvos formos prašymą ITC, kad sąsaja būtų atjungta.
 2. Vadovaukitės dokumentų rengimo taisyklėmis, užpildykite prašymą ITC dėl automatinio duomenų teikimo „EDUKA dienynui“.
 3. Susiraskite su UAB „Šviesa“ pasirašytą dienyno sutartį.
 4. Šiuos skenuotus dokumentus: prašymą dėl atjungimo (jei reikia), prašymą dėl naujos sąsajos pajungimo ir sutartį išsiųskite ITC el. paštu: virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt

Nuoroda pasitikrinimui dėl sąsajos veikimo:

https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/mokiniu-db-mokiniu-registras/

Svarbu! Jeigu naudotojų įkelti nepavyksta, reikia patikrinti, ar tikrai ITC yra išsiųsti visi reikiami dokumentai, išvardyti aukščiau. Patikrinkite, galbūt neseniai pateikėte prašymą ir ITC dar nespėjo prijungti (arba atjungti Jūsų nuo buvusio mokyklos dienyno). 

Mokinys pereina į kitą klasę.
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinys-pereina-kita-klase/ Kopijuoti nuorodą

Mokiniui perėjus į kitą klasę reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Visi mokytojai, kurie turėjo šį mokinį savo grupėse, bet daugiau jam nebedėstys, turi panaikinti mokinio aktyvumą grupėje, nuimdami varnelę arba tiesiog paspausdami „ד. 

Toks mokinys, jį pašalinus iš grupės, dienyno vaizde „papilkėja“, o įvertinimų pildymo vaizde, kad per klaidą klasę palikusiam mokiniui nebūtų įrašoma pažymių, mokinys sąraše neatvaizduojamas. Mokinių sąrašo eiliškumas dienyno pildymo vaizde nesikeičia. 

Svarbu! Panaikinus mokinį grupėje, pakeitimai dėl mokinio įvertinimų ir lankomumo negalimi. Iškilus tokiam poreikiui, mokinys laikinai grąžinamas į grupę ir buvusią klasę, atliekamos korekcijos, ir mokinys iš grupės bei klasės vėl panaikinamas.

      2. Panaikinus mokinį iš grupių, dienyno administratorius jį pašalina iš senosios klasės, nuimdamas varnelę arba tiesiog paspausdamas „×” bei prideda jį naujoje klasėje. 

Kaip mokinius pašalinti iš grupės (pašalinimas iš klasės atliekamas analogiškai dienyno administratoriaus aplinkoje skiltyje „Klasės“), galite matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje. 

Jums taip pat gali būti aktualios šios temos:

Mokinys išėjo iš mokyklos. Kokius žingsnius turiu atlikti?

„EDUKA dienyno“ naudotojo vadovas mokytojams

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Mokinys išėjo iš mokyklos. Kokius žingsnius turiu atlikti?
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinys-isejo-mokyklos-kokius-zingsnius-turiu-atlikti/ Kopijuoti nuorodą

Mokiniui išėjus iš mokyklos reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Visi mokytojai, kurie turėjo šį mokinį savo grupėse, turi panaikinti mokinio aktyvumą grupėje, nuimdami varnelę arba tiesiog paspausdami „ד. 

Toks mokinys, jį pašalinus iš grupės, dienyno vaizde „papilkėja“, o įvertinimų pildymo vaizde, kad per klaidą išvykusiam mokiniui nebūtų įrašoma pažymių, mokinys sąraše neatvaizduojamas. Mokinių sąrašo eiliškumas dienyno pildymo vaizde nesikeičia. 

Svarbu! Panaikinus mokinį, pakeitimai dėl mokinio įvertinimų ir lankomumo negalimi. Iškilus tokiam poreikiui, mokinys laikinai grąžinamas į grupę, klasę, atliekamos korekcijos, ir mokinys iš grupės vėl panaikinamas.

      2. Panaikinus mokinį iš grupių, dienyno administratorius jį pašalina iš klasės, nuimdamas varnelę arba tiesiog paspausdamas „ד.

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad jokie papildomi veiksmai neatliekami, dienyno administratorius išvykusius mokinius palieka bendrame mokinių sąraše ir jų netrina. Ištrynus mokinį iš mokinių sąrašo, dingtų ir visi jo sukaupti duomenys.

 1. Informaciją apie išvykstantį mokinį, būtinai perduokite Jūsų ugdymo įstaigos ITC duomenų tvarkytojui, jog mokinys būtų pašalintas iš jūsų ugdymo įstaigos mokinių registro sąrašo.

Kaip mokinius pašalinti iš grupės (pašalinimas iš klasės atliekamas analogiškai dienyno administratoriaus aplinkoje skiltyje „Klasės“), galite matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje. 

„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui

Dienyno administratoriaus vadovas 2018 m. m.

Ką daryti, jei dienyne nematau duomenų kaip klasės vadovas?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-daryti-jei-dienyne-nematau-duomenu-kaip-klases-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Save kaip klasės vadovą dienyne galite matyti prie savo vardo dešinėje pusėje viršuje. 

Jeigu nematote savęs kaip klasės vadovo, galimos priežastys yra šios:

a) dienyno administratorius nepriskyrė Jums klasės vadovo vaidmens;

b) „Klasės“ nustatymuose nepriskyrė Jūsų kaip šios klasės vadovo.

Atlikti reikia abu šiuos žingsnius. 

Tam, kad matytumėte papildomą klasės vadovo vaidmenį, turėtumėte kreiptis į dienyno administratorių.

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-vienas-tevas-savo-paskyroje-gali-matyti-keliu-vaiku-duomenis/ Kopijuoti nuorodą

Įkeliant mokinius iš Mokinių registro tėvai priskiriami automatiškai. Jei reikia, galima tėvams vaikus priskirti rankiniu būdu:

 • Mokinių sąraše pasirinkite vaiką, kuriam norite priskirti tėvą, paspauskite mygtuką „Priskirti tėvus“.

 • Po mygtuku atidaromas laukelis. Jame įvedant vardą ar pavardę iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti.

Atlikus pakeitimus tėvai galės prisijungti prie dienyno ir matyti du arba daugiau vaikų vienoje paskyroje. Tam jiems reikės paspausti šalia savo vardo ir pavardės, dešinėje pusėje, ant žodžio „Mokinys“ ir pasirinkti, kurio mokinio duomenis nori matyti. 

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?

Kaip kurti skirtingus pamokų laikus?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-kurti-skirtingus-pamoku-laikus/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokykloje ne visoms klasėms pamokos vyksta tuo pačiu pamokų laiku (pvz., pradinukai dirba kitokiu laiku), „EDUKA dienyne“ turite galimybę mokyklai sukurti kelis galimus pamokų lakus bei kiekvieną jų priskirti tam tikroms klasėms. Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas vadovas, kuriame aprašomi visi žingsniai, kuriuos reikėtų atlikti pridedant papildomą pamokų laiką. 

Kaip kurti skirtingus pamokų laikus?

Kaip galiu pamatyti pavaduojamas grupes ir pildyti jų dienyną?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-galiu-pamatyti-pavaduojamas-grupes-ir-pildyti-ju-dienyna/ Kopijuoti nuorodą

Jei Jums reikia pavaduoti kitą mokytoją, mokyklos dienyno administratorius turi sukurti pavadavimą dienyne. 

Pavadavimo metu mokytojai (-ui) kurti pavaduojamos grupės / klasės ir atlikti jokių papildomų veiksmų nereikia. Pavaduojamų grupių dienynai pavadavimo laikotarpiu atsiranda automatiškai prie kitų grupių dienyno pildymo vaizde, šios grupės matomos tik tą laikotarpį, kurį nustatęs dienyno administratorius. 

Svarbu! Pavaduojamos grupės dienyną galėsite pildyti tik einamuoju dienyno administratoriaus nustatyto pavadavimo laikotarpiu, jei to būsite nespėję atlikti, turėtumėte kreiptis į dienyno administratorių dėl pavadavimo laikotarpio pratęsimo. 

Pavadavimus pratęsti dienyno administratorius gali tiesiog pažymėjęs jau esamą pavadavimą ir apačioje pasirinkęs atsiradusį pieštuką (“Redaguoti”). Pavadavimas dienyne – tai yra laikotarpis, kiek laiko pavaduojančiai mokytojai bus prieinamas kitos mokytojos tam tikros grupės dienynas.

Dienyne atsirado pamoka, kurios neturi būti, dubliuojasi dienos.
https://www.eduka.lt/klausimas/dienyne-atsirado-pamoka-kurios-neturi-buti-dubliuojasi-dienos/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne atsiranda pamoka, kurios neturėtų būti, ją panaikinti galima atliekant tvarkaraščio korekcijas, nes būtent dėl ten suvestos informacijos atsirado neatitikimai dienyne.

Pvz., spalio 3 d. netyčia buvo įvesta pamoka tvarkaraštyje. Spalio 9 d. klaida pastebėta ir pamoka ištrinta nepasirinkus datos, nuo kada ją ištrinti (tuomet pamoką ištriname nuo šiandien dienos į ateitį). Kadangi pamoka buvo įvesta anksčiau, ji liko dienyne iki tos dienos, nuo kurios buvo pašalinta.

Atliekant tvarkaraščio pakeitimus reikėtų pasirinkti dieną, nuo kurios norite, kad pamoka būtų ištrinta. Iki tos dienos pamoka išliks dienyne. Kaip keisti tvarkaraštį smulkiau aprašyta šioje nuorodoje:

Tvarkaraščio keitimas

Dienyne atsiradusias nereikalingas pamokas pašalinti galima atliekant šiuos veiksmus:
* Redaguokite tvarkaraštį tos savaitės dienos, kurią dienyne rodoma nereikalinga pamoka;
* Į jį pridedame pamoką, kuri atvaizduojama dienyne ir kurios neturi būti. Pridėkite ją tiksliai tuo laiku, kuriuo ji rodoma dienyne. Jei tuo pamokų laiku tvarkaraštyje jau yra kita pamoka, tiesiog pridėkite jungtinę pamoką.

* Pasirinkite grupę bei palikite šios dienos datą.
* Išsaugokite pakeitimus.
* Vėl redaguokite tvarkaraštį.
* Prie pamokos, kurią norite pašalinti iš dienyno, pasirinkite datą, nuo kurios ji klaidingai rodoma dienyne ir spauskite “ištrinti” (šiukšlių dėžės piktograma).
* Vėl išsaugokite pakeitimus.

Pamokos dienyne turėjo nebelikti.

 

Iš kur galėtume gauti rankiniu būdu įkeliamų mokytojų ir tėvų sąrašų pavyzdžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kur-galetume-gauti-rankiniu-budu-ikeliamu-mokytoju-ir-tevu-sarasu-pavyzdzius/ Kopijuoti nuorodą

Šiuos dokumentus, paruoštus įkėlimui į dienyną, galite parsisiųsti iš ITC mokytojų ir mokinių registro, arba dėl pavyzdžių pateikimo kreipkitės į „EDUKA dienyno“ komandą el. paštu: dienynas@eduka.lt.

 

 
 
 
 
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti privatumo taisyklėse.