EDUKA dienyno naudotojų vadovas mokyklai
https://www.eduka.lt/klausimas/vadovas-mokyklai/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame dienyno naudojimo vadovą mokyklos bendruomenei. Jis skirtas ugdymo įstaigų dienyno administratoriams, mokytojams bei klasės vadovams. Čia rasite visų pagrindinių dienyne atliekamų veiksmų pavyzdžius. 

EDUKA dienyno naudotojų vadovas Mokyklai

 

„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui.
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-vadovas-klases-vadovui/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas naudotojo vadovas mokyklų klasių vadovams (auklėtojams). 

Klasės_vadovo_vadovas_2018_12_28

Šiame vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 
 • Svarbiausios klasės vadovo funkcijos „EDUKA dienyne“.
 • Kaip sugeneruoti mokinių ir tėvų prisijungimo prie dienyno duomenis?
 • Kaip pildyti klasės vadovo veiklą?
 • Kaip pateisinti pamokas?
 • Kaip koreguoti/ištrinti pateisinimus?
 • Kai įvesti auklėtinių atleidimus
 • Kaip įvesti auklėtinių socialinės pilietinės veiklos valandas?
 • Kaip pakviesti klasės tėvus į susirinkimą?
 • Kaip įvesti direktoriaus įsakymus?
 • Kaip stebėti auklėtinių tvarkaraštį?
 • Kaip sukurti instruktažą?
 
 
Kaip pateisinti praleistas pamokas?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-pateisinti-praleistas-pamokas/ Kopijuoti nuorodą

 

Praleistas pamokas gali pateisinti mokinio klasės auklėtojas atlikdamas toliau aprašytus veiksmus.

Meniu punktas „Klasės vadovo veikla“ – „Praleistos pamokos“, skiltis – „Praleistos pamokos“:

 • Pasirinkite norimą laikotarpį arba nustatykite jį rankiniu būdu.
 • Skiltyje „Nepateisinta“ matysite, kiek nepateisintų pamokų per mūsų parinktą laikotarpį
  turi mokinys.
 • Paspaudę ant eilutės su mokinio vardu / pavarde, pamatysite išsamesnę praleidimų informaciją
  – kuriomis dienomis bei kuriose pamokose mokinys nebuvo, tėvų / globėjų įvestus
  pateisinimus ir prisegtus failus (jei tokių yra).
 • Pažymėję varnele vieną ar keletą praleistų dienų / pamokų, spauskite mygtuką „Pateisinti“,
  esantį viršuje dešinėje.
 • Pateiktame pateisinimo langelyje pasirinkite priežastį, įrašykite komentarą, pažymėkite, ar
  tai pateisinimas visai dienai. Jei jį pažymėsite, pamokos taps pateisintos ir tais
  atvejais, kai mokytojai pažymės n raidę vėliau, negu kad būsite uždėję šią varnelę.

 • Spauskite „Patvirtinti“ ir pateisinimas užregistruojamas. Jį galėsite rasti ir redaguoti
  skiltyje „Pateisintos pamokos“.

Kokią interneto naršyklę turėčiau naudoti?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-atsinaujinti-google-chrome-versija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyno“ ir „EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Jei naudojate senesnę „Google Chrome“ naršyklės versiją, rekomenduojame ją atnaujinti. Tam, kad atnaujintumėte interneto naršyklės versiją, reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Atidarykite „Google Chrome“ naršyklę;

2. Paspauskite dešinėje ant trijų taškiukų (daugiau);

3. Skiltyje „Pagalba“ paspauskite ant „Apie Google Chrome“.

Dabartinės versijos numeris – tai skaičių seka po „Google Chrome“ antrašte. Kai būsite šiame puslapyje, „Chrome“ patikrins, ar yra naujinių. Tam, kad atnaujintumėte naršyklę, spustelėkite „Paleisti iš naujo“.

 

Ką daryti susidūrus su EDUKA produktų sutrikimais?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ bei „EDUKA dienyno” sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Jei naudojantis „EDUKA klase” ar „EDUKA dienynu” susiduriate su šių sistemų veikimo sutrikimais (stringa puslapio vaizdas, neatidaroma svetainė, nematote teksto ar pan.), siūlome pamėginti išvalyti naršymo istoriją.

„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:

 • Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai);
 • Pasirinkite nuorodą „Istorija“;
 • Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“;
 • Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.

 

Jei atlikus šiuos veiksmus, nesklandumai išliko, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais bendruoju tel. nr. +37061422022 arba el. paštu klase@eduka.lt arba dienynas@eduka.lt

Kodėl dienyne matau iškraipytus žodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-dienyne-matau-iskraipytus-zodzius/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne yra atvaizduojami iškraipyti komentarų ar žinučių tekstai, reikėtų peržiūrėti, ar „Google Chrome“ naršyklėje nėra įjungta „vertėjo“ (angl. translate) funkcija. Paspaudus dešinėje viršuje ant translate mygtuko ją reikia išjungti. 

Praleistų ir jau pateisintų pamokų žymėjimo reikšmės.
https://www.eduka.lt/klausimas/praleistu-ir-jau-pateisintu-pamoku-zymejimo-reiksmes/ Kopijuoti nuorodą

n – nebuvo pamokoje, nepateisinta
nl – nebuvo pamokoje, pateisinta (dėl ligos)
nk – nebuvo pamokoje, pateisinta (kitos priežastys)
p – pavėlavo į pamoką

 

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?

 

Mokinio tvarkaraštyje rodoma pamoka, kurios neturi būti.
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinio-tvarkarastyje-rodoma-pamoka-kurios-neturi-buti/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokinio tvarkaraštyje yra rodoma pamoka, kurios neturi būti, tai galėjo nutikti dėl kelių priežasčių:

 1. Mokinys per klaidą buvo įtrauktas į grupę;
 2. Grupė buvo kelis kartus įtraukta į tvarkaraštį. 

Pirmuoju atveju mokinio tvarkaraštyje yra matomas dalyko, kurio jam neturėtų būti, mokytojas bei grupės pavadinimas. Reikėtų kreiptis į šį mokytoją, kad jis pašalintų mokinį iš šios grupės. Tai atliekama redaguojant grupės sudėtį:

Antruoju atveju mokytojui, kurio dalykas per klaidą atvaizduojamas, mokinio tvarkaraštyje reikėtų redaguoti savo tvarkaraštį ir iš jo pašalinti grupę / pamoką, kurios ten neturėtų būti. 

Kaip keisti tvarkaraštį?

 

Kaip ištrinti, atsispausdinti instruktažą?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-istrinti-atsispausdinti-instruktaza/ Kopijuoti nuorodą

Instruktažą galite ištrinti arba redaguoti, atsidarę instruktažo informaciją. Tą atlikti galite skiltyje „Instruktažai“, paspaudę ant kurio nors iš įtrauktų mokinių. Atlikus minėtus veiksmus, Jums atsidarys instruktažo informacija, viršutiniame dešiniame ekrano kampe pamatysite šiukšlių dėžės bei instruktažo parsisiuntimo piktogramas.

Ką daryti, jei dienyne nematau duomenų kaip klasės vadovas?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-daryti-jei-dienyne-nematau-duomenu-kaip-klases-vadovas/ Kopijuoti nuorodą

Save kaip klasės vadovą dienyne galite matyti prie savo vardo dešinėje pusėje viršuje. 

Jeigu nematote savęs kaip klasės vadovo, galimos priežastys yra šios:

a) dienyno administratorius nepriskyrė Jums klasės vadovo vaidmens;

b) „Klasės“ nustatymuose nepriskyrė Jūsų kaip šios klasės vadovo.

Atlikti reikia abu šiuos žingsnius. 

Tam, kad matytumėte papildomą klasės vadovo vaidmenį, turėtumėte kreiptis į dienyno administratorių.

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-vienas-tevas-savo-paskyroje-gali-matyti-keliu-vaiku-duomenis/ Kopijuoti nuorodą

Įkeliant mokinius iš Mokinių registro tėvai priskiriami automatiškai. Jei reikia, galima tėvams vaikus priskirti rankiniu būdu:

 • Mokinių sąraše pasirinkite vaiką, kuriam norite priskirti tėvą, paspauskite mygtuką „Priskirti tėvus“.

 • Po mygtuku atidaromas laukelis. Jame įvedant vardą ar pavardę iš karto pateikiamas galimas tėvų sąrašas, iš kurio ir reikia pasirinkti.

Atlikus pakeitimus tėvai galės prisijungti prie dienyno ir matyti du arba daugiau vaikų vienoje paskyroje. Tam jiems reikės paspausti šalia savo vardo ir pavardės, dešinėje pusėje, ant žodžio „Mokinys“ ir pasirinkti, kurio mokinio duomenis nori matyti. 

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?

„EDUKA dienyno“ vadovas klasės vadovui (darželiams)
https://www.eduka.lt/klausimas/eduka-dienyno-vadovas-klases-vadovui-darzeliams/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas „EDUKA dienyno“ vadovas darželio klasės vadovui. Šį vadovą galite parsisiųsti į savo kompiuterį ar atsispausdinti. 

„EDUKA dienyno“ vadovas DARŽELIO klasės vadovui_181115

Vadove rasite pateiktus atsakymus į šiuos klausimus:

Kaip pateisinti praleistas pamokas ir patvirtinti tėvų pateisinimus?

Kaip pridėti planuojamus tėvų susirinkimus ir pakviesti auklėtinių tėvus į juos?

Kaip dienyne įvesti atleidimą nuo pamokų?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-dienyne-ivesti-atleidima-nuo-pamoku/ Kopijuoti nuorodą

Klasės vadovas turi galimybę sukurti mokiniui atleidimą nuo visų ar tam tikrų pamokų. 

Atleidimas pildomas klasės vadovo aplinkoje pasirinkus „Klasės vadovo veikla“ – „Praleistos pamokos“ – „Atleidimai“ ir paspaudus „Sukurti“. 

Atsidariusiame lange pasirinkite pamokas, nuo kurių mokinys yra atleidžiamas. Taip pat nurodykite atleidimo priežastį bei laikotarpį. Suvedus visus duomenis spaudžiame „Išsaugoti“. 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti privatumo taisyklėse.