Prisijungimas prie "EDUKA dienyno"
Susipažinimas su Privatumo taisyklėmis, Naudojimosi taisyklėmis.
https://www.eduka.lt/klausimas/susipazinimas-su-privatumo-taisyklemis-naudojimosi-taisyklemis/ Kopijuoti nuorodą

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, nuo 2019 m. balandžio mėn. 17 d., norėdami toliau naudotis skaitmenine mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ turiniu turėsite susipažinti su puslapio Privatumo taisyklėmisNaudojimosi taisyklėmis ir duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

SVARBU!

Pirmo prisijungimo prie paskyros metu Jums bus rodoma 3 žingsnių susipažinimo su taisyklėmis seka. Prie Naudojimosi taisyklių ir Privatumo taisyklių esantys mygtukai „Susipažinau“ taps aktyvūs tik perskaičius visą tekstą iki galo. Norint naudotis „EDUKA klasės“ turiniu, su šiomis taisyklėmis privaloma susipažinti, o trečiame žingsnyje galima pasirinkti, ar sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, ar ne.

Jei mokinys yra jaunesnis nei 14 metų, jam bus rodomas langas, kuriame reikės įvesti vieno iš tėvų elektroninio pašto adresą, kuriuo išsiųsime aktyvią nuorodą su prašymu patvirtinti mokinio paskyrą. Ją patvirtinę tėvai galės susikurti tėvų paskyrą. Vieno iš tėvų patvirtinimą mokinys turi gauti per 7 dienas. Jei per šį laikotarpį patvirtinimas nebus gautas, mokinys savo paskyra nebegalės naudotis. Jei paskyra nebus patvirtinta per 10 dienų, ji bus panaikinta.

Jei turėsite klausimų, Jūs visada sulauksite pagalbos parašę mums el. paštu [email protected] arba paskambinę telefonu +370 52 078 237. Norime į Jūsų klausimus atsakyti kaip įmanoma operatyviau, todėl prašome užklausoje visada nurodyti: ugdymo įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę ir kontaktus. 

Jungiuosi prie dienyno kaip tėvas, pamiršau slaptažodį, kaip man jį prisiminti?
https://www.eduka.lt/klausimas/jungiuosi-prie-dienyno-kaip-tevas-pamirsau-slaptazodi-kaip-man-ji-prisiminti/ Kopijuoti nuorodą
 1. Jeigu prie dienyno jungėtės iš mokyklos gautu trumpuoju prisijungimo vardu ir pamiršote prisijungimo vardą ir/ar slaptažodį, kreipkitės į klasės vadovą, kuris prisijungimo duomenis sukurs Jums pats, arba šiuo klausimu kreipsis į ugdymo įstaigos dienyno administratorių.
 2. Jeigu Jūsų prisijungimo vardas yra Jūsų el. paštas (jį dienyne jau buvote patvirtinę), tuomet slaptažodžiui prisiminti galite pasinaudoti slaptažodžio atstatymo funkcija. 

Laikino slaptažodžio keitimas į nuolatinį

Kodėl nepavyksta prisijungti prie dienyno?

Kaip padaryti, kad naršyklė įsimintų slaptažodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-padaryti-kad-narsykle-isimintu-slaptazodzius/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Instrukciją, kaip minėtoje naršyklėje išsaugoti slaptažodžius, rasite čia: 

„Google Chrome“ naršyklė

Kaip slaptažodžius išsaugoti kitose naršyklėse, rasite nuorodose žemiau: 

„Mozilla“ naršyklė

 

Jums taip pat gali būti aktualios šios temos:

Kaip atnaujinti „Google Chrome“ versiją?

Kaip išvalyti naršyklės istoriją?

 

Kokią interneto naršyklę turėčiau naudoti?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-atsinaujinti-google-chrome-versija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę. Tačiau galite naudoti ir „Firefox” naršyklę.

Jei naudojate senesnę „Google Chrome“ naršyklės versiją, rekomenduojame ją atnaujinti. Tam, kad atnaujintumėte interneto naršyklės versiją, reikia atlikti tokius žingsnius:

1. Atidarykite „Google Chrome“ naršyklę;

2. Paspauskite dešinėje ant trijų taškiukų (daugiau);

3. Skiltyje „Pagalba“ paspauskite ant „Apie Google Chrome“.

Dabartinės versijos numeris – tai skaičių seka po „Google Chrome“ antrašte. Kai būsite šiame puslapyje, „Chrome“ patikrins, ar yra naujinių. Tam, kad atnaujintumėte naršyklę, spustelėkite „Paleisti iš naujo“.

 

Prisijungimui prie tėvams skirtos aplinkos norėčiau naudoti el. pašto adresą. Kaip tai padaryti?
https://www.eduka.lt/klausimas/prisijungimui-prie-tevams-skirtos-aplinkos-noreciau-naudoti-el-pasto-adresa-kaip-tai-padaryti/ Kopijuoti nuorodą

Jei prie “EDUKA dienyno” iki šiol jungdavotės trumpuoju prisijungimo vardu, kai prisijungsite prie dienyno, galėsite įvesti ir patvirtinti el. pašto adresą. Atlikus šiuos veiksmus turėsite galimybę savo el. paštą naudoti kaip prisijungimo vardą ir naudotis slaptažodžio atstatymo funkcija.

 

Tam, kad patvirtintumėte el. pašto adresą paskyrai, paspauskite ant nuorodos, laiške, kurį gavote nurodytu el. paštu.

Integracija su "EDUKA klase"
Ką daryti, jei mokinys keičia mokymosi įstaigą?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-daryti-jei-mokinys-keicia-mokymosi-istaiga/ Kopijuoti nuorodą

Mokiniams „EDUKA klasėje“ pakanka turėti vieną paskyrą. Jeigu nutinka taip, kad mokinys keičia mokyklą, pakeitimus galima atlikti savo turimoje paskyroje. Tai atliekama keičiant profilio nustatymus:

 1. Dešinėje pusėje viršuje prie vardo paspauskite rodyklę;
 2. Pasirinkite „Mano profilis“;

 1. Paspauskite „Redaguoti profilį“;

 1. Laukelyje ties „Mokykla“ pradėkite rašyti naujos mokyklos pavadinimą;

5. Paspauskite „Išsaugoti“.

Naudotojo vadovas tėvams.
https://www.eduka.lt/klausimas/naudotojo-vadovas-tevams-2018-m-m/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame „EDUKA dienyno“ vadovą tėvams, kurį galite atsispausdinti ar parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį. 

EDUKA dienyno naudotojo vadovas Tėvams

Šiame vadove pateikiami atsakymai į tokius klausimus:

 • Kaip prisijungti prie „EDUKA dienyno“?
 • Kokią informaciją galime matyti?
 • Vaiko įvertinimai
 • Namų darbai
 • Klasės darbai
 • Kontroliniai darbai
 • Socialinė-pilietinė veikla
 • Pamokų tvarkaraštis
 • Vaiko individuali pažanga
 • Klasės mokiniai ir klasės vadovas
Ką daryti susidūrus su EDUKA produktų sutrikimais?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“  sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Jei naudojantis „EDUKA klase” susiduriate su šių sistemų veikimo sutrikimais (stringa puslapio vaizdas, neatidaroma svetainė, nematote teksto ar pan.), siūlome pamėginti išvalyti naršymo istoriją.

„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:

 • Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai);
 • Pasirinkite nuorodą „Istorija“;
 • Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“;
 • Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.

 

Jei atlikus šiuos veiksmus, nesklandumai išliko, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais bendruoju tel. nr. +370 52 078 237 arba el. paštu [email protected]

Kodėl nėra galimybės palyginti mokinio vertinimų su kitais mokiniais?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-nera-galimybes-palyginti-mokinio-vertinimu-su-kitais-mokiniais/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyne“ vertinimo sistema yra sukurta atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslus. Dienyne taikomas kriterinis vertinimas, kai pagal tam tikrus kriterijus mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su jo ankstesniais pasiekimais. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais.

Mokytojams rekomenduojame pabandyti vertinimui naudoti VIP (Vaiko individualios pažangos) įrankį. Mokytojas, pasirinkęs iš sąrašo tam tikro lygio gebėjimus, gali juos priskirti įsivertinti mokiniui (pažymėti žodžius „moku“, „iš dalies moku“, „dar nemoku“), taip pat vertinti ir pakomentuoti pats. 

Remdamasi šiais vertinimo metodais „EDUKA dienyno“ komanda siekia sukurti motyvuojančią ir padedančią mokytis vertinimo sistemą, kurioje būtų sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo individualius gebėjimus, atrasti mokymosi motyvaciją, ugdyti prigimtinį smalsumą, pranokti save patį, tobulėti ir patirti sėkmės džiaugsmą.

Vaiko individualios pažangos (VIP) naudotojo vadovas mokytojui 2018 m. m.

Kodėl dienyne matau iškraipytus žodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-dienyne-matau-iskraipytus-zodzius/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne yra atvaizduojami iškraipyti komentarų ar žinučių tekstai, reikėtų peržiūrėti, ar „Google Chrome“ naršyklėje nėra įjungta „vertėjo“ (angl. translate) funkcija. Paspaudus dešinėje viršuje ant translate mygtuko ją reikia išjungti. 

Praleistų ir jau pateisintų pamokų žymėjimo reikšmės.
https://www.eduka.lt/klausimas/praleistu-ir-jau-pateisintu-pamoku-zymejimo-reiksmes/ Kopijuoti nuorodą

n – nebuvo pamokoje, nepateisinta
nl – nebuvo pamokoje, pateisinta (dėl ligos)
nk – nebuvo pamokoje, pateisinta (kitos priežastys)
p – pavėlavo į pamoką

 

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?

 

Mokinio tvarkaraštyje rodoma pamoka, kurios neturi būti.
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinio-tvarkarastyje-rodoma-pamoka-kurios-neturi-buti/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokinio tvarkaraštyje yra rodoma pamoka, kurios neturi būti, tai galėjo nutikti dėl kelių priežasčių:

 1. Mokinys per klaidą buvo įtrauktas į grupę;
 2. Grupė buvo kelis kartus įtraukta į tvarkaraštį. 

Pirmuoju atveju mokinio tvarkaraštyje yra matomas dalyko, kurio jam neturėtų būti, mokytojas bei grupės pavadinimas. Reikėtų kreiptis į šį mokytoją, kad jis pašalintų mokinį iš šios grupės. Tai atliekama redaguojant grupės sudėtį:

Antruoju atveju mokytojui, kurio dalykas per klaidą atvaizduojamas, mokinio tvarkaraštyje reikėtų redaguoti savo tvarkaraštį ir iš jo pašalinti grupę / pamoką, kurios ten neturėtų būti. 

Kaip keisti tvarkaraštį?

 

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-reiskia-k-n-ir-p-raides-vaiko-dienyne/ Kopijuoti nuorodą

K – Kontrolinis darbas

n – nebuvo pamokoje

p – pavėlavo į pamoką

Kodėl vienu prisijungimu negaliu matyti abiejų savo vaikų dienyno informacijos?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-vienu-prisijungimu-negaliu-matyti-abieju-savo-vaiku-dienyno-informacijos/ Kopijuoti nuorodą

Jeigu Jūsų vaikai mokosi toje pačioje mokykloje ir  norite, kad vienoje paskyroje galėtumėte matyti abiejų (ar daugiau) savo vaikų informaciją, kreipkitės į klasės vadovą arba mokyklos administraciją. Jie atliks pakeitimus arba perduos šią informaciją ugdymo įstaigos dienyno administratoriui, kuris atliks vaikų paskyrų apjungimą. Atlikus pakeitimus Jūs galėsite prisijungti prie dienyno ir matyti du arba daugiau vaikų vienoje paskyroje. Tam Jums reikės paspausti šalia savo vardo ir pavardės dešinėje pusėje ant skilties „Mokinys“ ir pasirinkti, kurio mokinio duomenis norite matyti. 

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?

Pateisinome pamokas, bet vis tiek rodo, kad yra nepateisintų.
https://www.eduka.lt/klausimas/pateisinome-pamokas-bet-vis-tiek-rodo-kad-yra-nepateisintu/ Kopijuoti nuorodą

Nepateisintos pamokos rodomos iki tol, kol tėvų aplinkoje atliktą pateisinimą patvirtina klasės vadovas iš savo paskyros.