Kaip išvalyti naršyklės istoriją?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-isvalyti-narsykles-istorija/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai).
 2. Pasirinkite nuorodą „Istorija“.
 3. Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“.
 4. Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.

 

Kaip padaryti, kad naršyklė įsimintų slaptažodžius?

Kaip atnaujinti „Google Chrome“ versiją?

Kaip padaryti, kad naršyklė įsimintų slaptažodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-padaryti-kad-narsykle-isimintu-slaptazodzius/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyno“ ir „EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.

Instrukciją, kaip minėtoje naršyklėje išsaugoti slaptažodžius, rasite čia: 

„Google Chrome“ naršyklė

Kaip slaptažodžius išsaugoti kitose naršyklėse, rasite nuorodose žemiau: 

„Mozilla“ naršyklė

„Internet explorer“ naršyklė

 

Jums taip pat gali būti aktualios šios temos:

Kaip atnaujinti „Google Chrome“ versiją?

Kaip išvalyti naršyklės istoriją?

 

Kodėl nėra galimybės palyginti mokinio vertinimų su kitais mokiniais?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-nera-galimybes-palyginti-mokinio-vertinimu-su-kitais-mokiniais/ Kopijuoti nuorodą

„EDUKA dienyne“ vertinimo sistema yra sukurta atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslus. Dienyne taikomas kriterinis vertinimas, kai pagal tam tikrus kriterijus mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su jo ankstesniais pasiekimais. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais.

Mokytojams rekomenduojame pabandyti vertinimui naudoti VIP (Vaiko individualios pažangos) įrankį. Mokytojas, pasirinkęs iš sąrašo tam tikro lygio gebėjimus, gali juos priskirti įsivertinti mokiniui (pažymėti žodžius „moku“, „iš dalies moku“, „dar nemoku“), taip pat vertinti ir pakomentuoti pats. 

Remdamasi šiais vertinimo metodais „EDUKA dienyno“ komanda siekia sukurti motyvuojančią ir padedančią mokytis vertinimo sistemą, kurioje būtų sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo individualius gebėjimus, atrasti mokymosi motyvaciją, ugdyti prigimtinį smalsumą, pranokti save patį, tobulėti ir patirti sėkmės džiaugsmą.

Vaiko individualios pažangos (VIP) naudotojo vadovas mokytojui 2018 m. m.

Kodėl dienyne matau iškraipytus žodžius?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-dienyne-matau-iskraipytus-zodzius/ Kopijuoti nuorodą

Jei dienyne yra atvaizduojami iškraipyti komentarų ar žinučių tekstai, reikėtų peržiūrėti, ar „Google Chrome“ naršyklėje nėra įjungta „vertėjo“ (angl. translate) funkcija. Paspaudus dešinėje viršuje ant translate mygtuko ją reikia išjungti. 

Šiuo el. pašto adresu naudotojas jau yra registruotas.
https://www.eduka.lt/klausimas/siuo-el-pasto-adresu-naudotojas-jau-yra-registruotas/ Kopijuoti nuorodą

EDUKA dienyne norite užregistruoti savo el. paštą, bet jį įvedus rodomas pranešimas: „Šiuo el. pašto adresu naudotojas jau yra registruotas. Prašome įvesti kitą el. pašto adresą.“

Taip galėjo atsitikti, nes:

 1. toje pačioje mokykloje mokosi 2 ar daugiau Jūsų vaikų, paskyros nėra apjungtos, o vienai iš turimų paskyrų el. paštą jau panaudojote. Esant tokiai situacijai: a) naudokite kitą el. pašto adresą; b) toliau junkitės trumpuoju prisijungimo vardu arba c) kreipkitės į klasės vadovą dėl paskyrų apjungimo. Jis paskyrą apjungs pats arba kreipsis į ugdymo įstaigos dienyno administratorių.
 2. mokinių tėvai yra ir mokyklų bendruomenių nariai, kai el. paštas priklauso mokytojui, to paties el. pašto naudoti vaiko paskyrai nėra galimybės. Naudokite kitą turimą el. pašto adresą arba ir toliau prie vaiko paskyros junkitės trumpuoju prisijungimo vardu.

Prisijungdamas prie tėvams skirtos aplinkos norėčiau naudoti el. pašto adresą. Kaip tai padaryti?

Jungiuosi prie dienyno kaip tėvas, pamiršau slaptažodį, kaip man jį prisiminti?

Kodėl vienu prisijungimu negaliu matyti abiejų savo vaikų dienyno informacijos?

Praleistų ir jau pateisintų pamokų žymėjimo reikšmės
https://www.eduka.lt/klausimas/praleistu-ir-jau-pateisintu-pamoku-zymejimo-reiksmes/ Kopijuoti nuorodą

n – nebuvo pamokoje, nepateisinta
nl – nebuvo pamokoje, pateisinta (dėl ligos)
nk – nebuvo pamokoje, pateisinta (kitos priežastys)
p – pavėlavo į pamoką

 

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?

 

Naudotojo vadovas tėvams
https://www.eduka.lt/klausimas/naudotojo-vadovas-tevams-2018-m-m/ Kopijuoti nuorodą

Žemiau esančioje nuorodoje pateikiame „EDUKA dienyno“ vadovą tėvams, kurį galite atsispausdinti ar parsisiųsti į savo išmanųjį įrenginį. 

Naudotojo vadovas tėvams

Šiame vadove pateikiami atsakymai į tokius klausimus:

 • Kaip prisijungti prie „EDUKA dienyno“?
 • Kokią interneto naršyklę naudoti?
 • Kokie prisijungimo duomenys reikalingi, iš kur juos gauti?
 • Kokią informaciją galime matyti?
 • Apžvalgos langas
 • Įvertinimai
 • Namų darbai
 • Klasės darbai
 • Kontroliniai darbai
 • Socialinė-pilietinė veikla
 • Pamokų tvarkaraštis
 • Vaiko individuali pažanga
 • Klasės mokiniai ir klasės vadovas
 • Kaip siųsti žinutes?
Jungiuosi prie dienyno kaip tėvas, pamiršau slaptažodį, kaip man jį prisiminti?
https://www.eduka.lt/klausimas/jungiuosi-prie-dienyno-kaip-tevas-pamirsau-slaptazodi-kaip-man-ji-prisiminti/ Kopijuoti nuorodą
 1. Jeigu prie dienyno jungdavotės iš mokyklos gautu trumpuoju prisijungimo vardu ir pamiršote prisijungimo vardą ir / ar slaptažodį, kreipkitės į klasės vadovą, kuris prisijungimo duomenis sukurs Jums pats, arba šiuo klausimu kreipsis į ugdymo įstaigos dienyno administratorių.
 2. Jeigu Jūsų prisijungimo vardas yra Jūsų el. paštas (jį dienyne jau buvote patvirtinę), tuomet slaptažodžiui prisiminti galite pasinaudoti slaptažodžio atstatymo funkcija. 

Laikino slaptažodžio keitimas į nuolatinį

Kodėl nepavyksta prisijungti prie dienyno?

Kodėl nepavyksta prisijungti prie dienyno?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-nepavyksta-prisijungti-prie-dienyno/ Kopijuoti nuorodą

Jei jūsų mokykla yra pasirašiusi dienyno testavimo arba naudojimo sutartį ir neturi prisijungimo duomenų, rašykite el. paštu: dienynas@eduka.lt arba skambinkite tel.: +370 614 22022, suteiksime mokyklos dienyno administratoriui prisijungimo duomenis. Mokytojams prisijungimo duomenis turėtų sukurti mokyklos dienyno administratorius. O tėvams bei mokiniams prisijungimo duomenis išdalija klasių vadovai arba mokyklos administracija. 

Jei prisijungimo duomenis turite, tačiau prisijungti nepavyksta, rašykite el. paštu: dienynas@eduka.lt arba skambinkite tel.: +370 614 22022.

Kaip galima išbandyti EDUKA produktus?

Kaip skaičiuojamas pažymių vidurkis, kuris matomas mokinio apžvalgos lange?
https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-skaiciuojamas-pazymiu-vidurkis-kuris-matomas-apzvalgos-lange/ Kopijuoti nuorodą

Apžvalgos lange matomas pažymių vidurkis yra apskaičiuojamas imant visus mokinio gautus pažymius (ne dalykų vidurkius). 

Mokinio tvarkaraštyje rodoma pamoka, kurios neturi būti.
https://www.eduka.lt/klausimas/mokinio-tvarkarastyje-rodoma-pamoka-kurios-neturi-buti/ Kopijuoti nuorodą

Jei mokinio tvarkaraštyje yra rodoma pamoka, kurios neturi būti, tai galėjo nutikti dėl kelių priežasčių:

 1. Mokinys per klaidą buvo įtrauktas į grupę;
 2. Grupė buvo kelis kartus įtraukta į tvarkaraštį. 

Pirmuoju atveju mokinio tvarkaraštyje yra matomas dalyko, kurio jam neturėtų būti, mokytojas bei grupės pavadinimas. Reikėtų kreiptis į šį mokytoją, kad jis pašalintų mokinį iš šios grupės. Tai atliekama redaguojant grupės sudėtį:

Antruoju atveju mokytojui, kurio dalykas per klaidą atvaizduojamas, mokinio tvarkaraštyje reikėtų redaguoti savo tvarkaraštį ir iš jo pašalinti grupę / pamoką, kurios ten neturėtų būti. 

Kaip keisti tvarkaraštį?

 

Laikino slaptažodžio keitimas į nuolatinį
https://www.eduka.lt/klausimas/laikino-slaptazodzio-keitimas-nuolatini/ Kopijuoti nuorodą

Laikantis saugumo reikalavimų, vartotojams suteikiami laikinieji slaptažodžiai, kuriuos privaloma pasikeisti pirmą kartą prisijungus prie „EDUKA dienyno“. 

Veiksmų seka:

 1. Įveskite trumpąjį prisijungimo vardą arba el. pašto adresą (priklausomai nuo to, kurį naudojate);
 2. Įveskite naują, Jums suteiktą laikinąjį slaptažodį;
 3. Antroje ir trečioje eilutėse įveskite naują slaptažodį, kurį naudosite. Tam, kad slaptažodis būtų sėkmingai pakeistas, nenaudokite savo asmens duomenų (vardo, pavardės trumpinių). Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, iš kurių bent vienas – skaičius.

Ką reiškia K, n ir p raidės vaiko dienyne?
https://www.eduka.lt/klausimas/ka-reiskia-k-n-ir-p-raides-vaiko-dienyne/ Kopijuoti nuorodą

K – Kontrolinis darbas

n – nebuvo pamokoje

p – pavėlavo į pamoką

Kodėl vienu prisijungimu negaliu matyti abiejų savo vaikų dienyno informacijos?
https://www.eduka.lt/klausimas/kodel-vienu-prisijungimu-negaliu-matyti-abieju-savo-vaiku-dienyno-informacijos/ Kopijuoti nuorodą

Jeigu Jūsų vaikai mokosi toje pačioje mokykloje ir  norite, kad vienoje paskyroje galėtumėte matyti abiejų (ar daugiau) savo vaikų informaciją, kreipkitės į klasės vadovą arba mokyklos administraciją. Jie atliks pakeitimus arba perduos šią informaciją ugdymo įstaigos dienyno administratoriui, kuris atliks vaikų paskyrų apjungimą. Atlikus pakeitimus Jūs galėsite prisijungti prie dienyno ir matyti du arba daugiau vaikų vienoje paskyroje. Tam Jums reikės paspausti šalia savo vardo ir pavardės dešinėje pusėje ant skilties „Mokinys“ ir pasirinkti, kurio mokinio duomenis norite matyti. 

Kaip vienas tėvas savo paskyroje gali matyti kelių vaikų duomenis?

Prisijungimui prie tėvams skirtos aplinkos norėčiau naudoti el. pašto adresą. Kaip tai padaryti?
https://www.eduka.lt/klausimas/prisijungimui-prie-tevams-skirtos-aplinkos-noreciau-naudoti-el-pasto-adresa-kaip-tai-padaryti/ Kopijuoti nuorodą

Nuo gegužės pabaigos dienyne atsirado tėvų el. paštų patvirtinimo ir slaptažodžio el. paštu atstatymo funkcija. Jeigu ugdymo įstaiga kol kas nėra Jūsų paskyrai įvedusi el. pašto adreso ir iki šiol jungdavotės trumpuoju prisijungimo vardu, kai prisijungsite prie dienyno, galėsite įvesti ir patvirtinti el. pašto adresą. Atlikus šiuos veiksmus turėsite galimybę savo el. paštą naudoti kaip prisijungimo vardą prie „EDUKA dienyno“ ir naudotis slaptažodžio atstatymo funkcija.

 

Tam, kad patvirtintumėte el. pašto adresą paskyrai, paspauskite ant nuorodos, laiške, kurį gavote nurodytu el. paštu.

Pateisinome pamokas, bet vis tiek rodo, kad yra nepateisintų.
https://www.eduka.lt/klausimas/pateisinome-pamokas-bet-vis-tiek-rodo-kad-yra-nepateisintu/ Kopijuoti nuorodą

Nepateisintos pamokos rodomos iki tol, kol tėvų aplinkoje atliktą pateisinimą patvirtina klasės vadovas iš savo paskyros.

 
 
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti privatumo taisyklėse.