2020 03 Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA klasės“ lietuvių kalbos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse. Onutė Baumilienė

„EDUKA klasės“ skaitmeniniai ištekliai – didžiausia lietuvių kalbos ir literatūros turinio bazė dirbti su mokiniais nuotoliniu būdu, leidžianti neatsilikti nuo klasės kurso pagal BP, įgalinanti diagnozuoti ir šalinti spragas, kartoti kursą pagal poreikį remiantis ankstesnių klasių medžiaga. Kaip naudotis „EDUKA klasės“ ištekliais, kaip formuoti užduotis, nurodyti ar priskirti reikalingą turinį ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams apie mokymosi sėkmę. Kokiu papildomu turiniu remtis, siekiant mokymosi kontinuumo ar rengiant mokinius lietuvių kalbos egzaminui.

Lektorė: Onutė Baumilienė, Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

2020 03 Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA klasės“ lietuvių kalbos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse. Onutė Baumilienė