„EDUKA klasėje“ rasite daugiau nei 520 leidyklų „Briedis“, „Didakta“, „Šviesa“,  „TEV“, „Baltų lankų” vadovėliai” ir „Katalikų pasaulio leidiniai” skaitmeninių vadovėlių ir jų komplektų bei 280 mokytojo knygų, metodinių rekomendacijų ir ilgalaikių veiklų planus, o taip pat užduočių biblioteką, kurią sudaro daugiau nei 25 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų.

Naujiena! „EDUKA klasės“ bibliotekos turinys nuo 2021-2022 mokslo metų pradžios bus papildytas:

Diagnostiniais testais:

 • Pasaulio pažinimo testai 1-4 klasėms.
 • Gamtos mokslų testai 5-6 klasėms.
 • Istorijos testai 5-8 klasėms.
 • Anglų kalbos testai 5-8 klasėms.
 • Biologijos testai 9-12 klasėms.
 • Fizikos testai 9-12 klasėms.

Bandomaisiais testais:

 • Lietuvių kalbos testai 4 klasei (4 bandomieji lietuvių kalbos teksto suvokimo testai prie leidinio Lietuvių k. testai 4 kl. (s. Pasirenk NMPP).
 • Gamtos mokslų testai 5-6 klasėms;
 • Istorijos testai 5-7 klasėms.

Užduotimis (užduočių banko papildymas):

 • Anglų kalbos užduotys 2-4 klasėms (papildomos užduotys prie vadovėlio GIVE ME FIVE).
 • Etikos užduotys 3 klasei (užduotys prie TAIP! serijos užrašų 3 kl.).
 • Istorijos užduotys 5-8 klasėms (s. ATRASK užduočių banko papildymas).
 • Biologijos užduotys 7 klasėms.
 • Fizikos užduotys 8 klasei.
 • Lietuvių kalbos užduotys 10 klasei (LINGUA užduočių banko papildymas).
 • Fizikos užduotys 11-12 klasėms.

Leidyklos „Šviesa“ vadovėliais:

 • Pasaulio pažinimo vadovėlis 2 klasei (s. TAIP!).
 • Matematikos vadovėlis 8 klasei (s. ATRASK).
 • Matematikos vadovėlis 10 klasei (s. TEMPUS)
 • Lietuvių kalbos vadovėlis 10 klasei (s. LINGUA).

Leidyklos „Šviesa“ mokytojo knygomis ir metodinėmis rekomendacijomis:

 • Pasaulio pažinimo mokytojo knyga 2 klasei (s. TAIP!).
 • Etikos mokytojo knyga 3 klasei (s. TAIP!).
 • Matematikos metodinės rekomendacijos 8 klasei (s. ATRASK).
 • Matematikos metodinės rekomendacijos 10 klasei (s. TEMPUS).
 • Lietuvių kalbos metodinės rekomendacijos 10 klasei (s. LINGUA).

Leidyklos „Baltų lankų” vadovėliai” skaitmeniniais leidiniais:

 • Vaivorykštė” vadovėliai integruotam pradiniam ugdymui.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai 5-12 klasėms. 
 • Istorijos vadovėliai 7-12 klasėms.

„EDUKA klasėje“ taip pat rasite nuotolinio mokymo paketus mokytojams:
• Nuotolinis mokymas. Ikimokyklinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Priešmokyklinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Pradinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Lietuvių kalba. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Matematika. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Biologija. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Anglų kalba. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Istorija. 5–12 klasė. 

Nuotolinio mokymo(si) paketus sudaro šie dokumentai:
• Nuotolinio mokymo(si) galimybės.
• Nuotolinio mokymo scenarijus.
• Mokymo(si) priemonės.
• Papildomi leidiniai (Leidiniai papildomam savarankiškam mokymuisi).
• Veiklos planavimui (Veiklų planavimo pavyzdys).
• Paskaitų medžiaga.
• „Mano saugyklos“ galimybės (Užduočių kūrimas, vertinimas).

Detali turinio matrica: „EDUKA klasės“ turinio matrica