PATVIRTINTA
UAB „Šviesa“ direktoriaus
2019 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. ŠV-ĮS-19-08

  

Bendra informacija

UAB „Šviesa“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 132726152
Buveinės adresas: Vytauto pr. 29, LT- 44352 Kaunas.
Tel. (8 37) 409 126
El. paštas: info@sviesa.lt
PVM mokėtojo kodas: LT327261515

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Duomenų subjektų grupė  Tvarkomų asmens duomenų sąrašas Asmens duomenų saugojimo terminas
Leidyklos mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių: konsultacijų, paskaitų, seminarų, kursų, metodinių dienų, konferencijų organizavimas ir vykdymas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ir pažymų apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose išdavimas; tiesioginė rinkodara Asmenys, dalyvaujantys leidyklos mokymo centro organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (tiesioginė rinkodara vykdoma tik gavus duomenų subjekto sutikimą) Vardas, Pavardė, el. paštas, mobilusis telefonas, Ugdymo įstaigos tipas, Ugdymo įstaigos pavadinimas, administracinės pareigos, ugdymo pakopa, pagrindinis ugdymo dalykas, papildomas ugdymo dalykas 5 metai nuo kvalifikacijos tobulinimo renginio datos

Internetinėje svetainėje www.sviesa.lt

 

Leidyklos mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo renginių: konsultacijų, paskaitų, seminarų, kursų, metodinių dienų, konferencijų organizavimas ir vykdymas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų ir pažymų apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose išdavimas; tiesioginė rinkodara

Asmenys, dalyvaujantys leidyklos mokymo centro organizuojamose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (tiesioginė rinkodara vykdoma tik gavus duomenų subjekto sutikimą) Vardas, Pavardė, el. paštas, mobilusis telefonas, Ugdymo įstaigos tipas, Ugdymo įstaigos pavadinimas, administracinės pareigos, ugdymo pakopa, pagrindinis ugdymo dalykas, papildomas ugdymo dalykas 5 metai nuo kvalifikacijos tobulinimo renginio datos
Internetinėje svetainėje http://www.klase.eduka.lt esančio turinio naudojimo ir turinio įkėlimo į minėtą svetainę galimybės sudarymas Leidyklos autorizuoti vartotojai – mokiniai, kuriems suteikta teisė naudotis jiems internetinėje svetainėje http://www.klase.eduka.lt suteiktomis funkcijomis ir priskirtu turiniu Elektroninio pašto adresas, pavardė, vardas, amžius, tėvų elektroninis paštas, mokykla, dalykas 2 metai nuo paskutinio aktyvaus duomenų subjekto veiksmo
Leidyklos autorizuoti vartotojai – mokytojai, kuriems suteikta teisė naudotis jiems internetinėje svetainėje http://www.klase.eduka.lt suteiktomis funkcijomis ir priskirtu turiniu Elektroninio pašto adresas, pavardė, vardas dėstomas dalykas, mokykla ir klasė, kurioje dirba, mobilus telefono numeris, pareigos
Internetinėje svetainėje http://www.klase.eduka.lt Mokytojų ir mokinių mokslo rezultatai yra viešasis interesas ir šie duomenys kaupiami įvertinimo tikslu Mokytojai ir mokiniai Užduočių ir skaitymo uždavimai, užduočių sprendimai, skaitymo rezultatai, mokytojų ir mokinių vardai ir pavardės. Dalykai Pradinio ugdymo mokinių duomenys saugomi tol kol baigs pradinio ugdymo programą, vyresnių mokinių asmens duomenys saugomi 2 metus nuo jų surinkimo
Tiesioginė rinkodara internetiniame projekte http://www.klase.eduka.lt

Asmenys, davę sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu;

Klientai, duomenų rinkimo metu neprieštaravę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo;

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas; Kiti asmens duomenys: mokyklos pavadinimas, mokomasis dalykas 3 metai nuo paskutinio prisijungimo prie nurodytos paskyros
Internetinėje svetainėje http://www.aktyviklase.lt/biblioteka esančio turinio parsisiuntimo bei naudojimosi ir turinio įkėlimo į minėtą svetainę galimybės sudarymas Mokytojai, dalyvaujantys leidyklos vykdomame projekte AKTYVIOSIOS KLASĖS SPRENDIMAS, gavę iš leidyklos specialius kvietimus su prisijungimo duomenimis

Darbovietė, elektroninio pašto adresas, pavardė, vardas

Mokytojo pasirinkimu gali būti pateikiami: dėstomas dalykas, telefono numeris, nuotrauka

iki projekto AKTYVIOSIOS KLASĖS SPRENDIMAS pabaigos
Internetinėje svetainėje http://www.priesegzamina.lt esančio turinio parsisiuntimo, naudojimo ir turinio įkėlimo į minėtą svetainę galimybės sudarymas, vartotojo profilio sukūrimas ir naudojimas Prie internetinės svetainės prisijungę vartotojai (mokiniai) (neprivalomi vartotojo profilio duomenys: gimimo data, miestas, mokykla, klasė, lytis, nuotrauka) Elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis, pavardė, vardas, miestas, mokykla, klasė, nuotrauka 2 metai nuo paskutinio aktyvaus duomenų subjekto veiksmo
Tiesioginė rinkodara, lojalumo programa “prieš egzaminą”

Asmenys, davę sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu;

Kiti asmenys: lojalumo programos nariai

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas 2 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo
Apklausų organizavimas ir vykdymas Apklausų dalyviai Vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, dėstomi dalykai, dėstomi koncentrai, mokinių, kurie yra mokomi, klasės Tiek kiek galioja dienyno sutartis (3 metus, jei sutartis nėra pratęsiama)
Reagavimas į užklausas Klientai ir kiti užklausas pateikę interesantai Vardas, pavardė, priklausomai nuo užklausos pateikimo būdo ir pageidaujamo susisiekimo būdo: el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, kita laisva forma pateikiama informacija 1 metai. Jei kreipimasis susijęs su klientų poreikiais dėl elektroninio dienyno techninių galimybių – 1 metai nuo poreikio įgyvendinimo
Atsiliepimų apie EDUKA produktus rinkimas ir tvarkymas Asmenys, sutikę pateikti atsiliepimus apie EDUKA produktus

Vardas ir pavardė

specialybė (dėstomas dalykas)

mokyklos, kurioje dirbate, pavadinimas

jūsų atsiliepimas

2 metai
Atsiliepimų ir kitų duomenų naudojimas Duomenų valdytojo reklaminėje komunikacijoje Asmenys, sutikę pateikti atsiliepimus apie EDUKA produktus ir sutikę, kad atsiliepimas ir duomenų subjekto nurodyta informacija būtų naudojama reklaminėje komunikacijoje

Vardas ir pavardė

specialybė (dėstomas dalykas)

mokyklos, kurioje dirbate, pavadinimas

2 metai

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis.  Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • Įrenginio informaciją

  t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.

 • Prisijungimo informaciją
 1. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
 • Vietos informaciją
 1. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per UAB „Šviesa“,  paskyras “Facebook” tinkle.

 

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis UAB „Šviesa“ interneto svetainėse), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

 

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
 • siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.⃰
 • Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.⃰
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Įmonėms, kurios padeda siųsti naujienlaiškius ar atlikti kitus rinkodaros veiksmus, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

 

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

 

Kad galėtume rinkodaros tikslais tvarkyti mūsų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą marketingo platformą MailerLite. UAB “MailerLite” yra trečioji šalis, kuri gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, naudodamasi šios srities standartus atitinkančiomis technologijomis, kad padėtų stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius.

MailerLite privatumo politiką galite rasti čia https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

 

Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)

 Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, įskaitant nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi automatizuotu būdu (pvz. profiliavimas) kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Naudojami slapukai nurodyti toliau priede.

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

 

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukaiyra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
 • Veiklos slapukairenka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
 • Funkciniai slapukaipagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis. 

 

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
 • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad knygyno UAB „Šviesa“ valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma “Facebook” slapukų politika.

 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB „Šviesa“ Vytauto per. 29, LT-44352 Kaunas
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: pareigunas@algrupe.lt

 

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama čia www.eduka.lt ; www.priesegzamina.lt, www.sviesa.lt  .

Dokumentas patvirtintas 2019 m. gegužės 24 d. vadovo įsakymu Nr.ŠV-ĮS-19-08
Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2019 m. gegužės 24 d.

 

PRIVATUMO POLITIKOS

PRIEDAS Nr. 1

Slapukai, naudojami interneto svetainėje ar mobilioje programėlėje www.klase.eduka.lt

Slapuko naudojimo vieta Slapuko pavadinimas Paskirtis Naudojami duomenys Galiojimo terminas Sukūrimo momentas
  PHPSESSID Sesijos slapuko sugeneravimas PHP sesijos identifikatorius (toliau – ID) 31 diena Įeinant į svetainę
  _dc_gtm_UA-54267892-3 Google Tag Manager duomenys Google analytics ID, kuris patalpintas per Google Tag Manager Iki svetainės lango uždarymo Įeinant į svetainę
  _ga Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 2 metus Įeinant į svetainę
  _gid Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 24 valandos Įeinant į svetainę
  _CID_ Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo ID 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_art Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo pasirinkti mokomieji dalykai 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_groups Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo grupių skaičius 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_groupsNames Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo grupių pavadinimai ir juose esančių narių skaičius 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_level Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Mokytojo lygio ID 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_org Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo mokykla (-ų) pavadinimas 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_regDate Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Pirmos vartotojo registracijos data 1 metus Prisijungus prie paskyros
  _CID_type Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Vartotojo rolė (mokytojas, mokinys) 1 metus Prisijungus prie paskyros
  ceg.s Naudojamas, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 3 mėnesius Įeinant į svetainę
  _ceg.u Naudojamas, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 3 mėnesius Įeinant į svetainę
  _ceir Naudojamas, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 5 metus Įeinant į svetainę
  _cer.v Naudojamas, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 24 valandos Įeinant į svetainę

 

Slapukai, naudojami interneto svetainėje ar mobilioje programėlėje www.priesegzamina.lt  

Slapuko naudojimo vieta Slapuko pavadinimas Paskirtis Naudojami duomenys Galiojimo terminas Sukūrimo momentas
  PHPSESSID Sesijos slapuko sugeneravimas PHP sesijos identifikatorius (toliau – ID) 31 diena Įeinant į svetainę
  _dc_gtm_UA-17414449-25 Google Tag Manager duomenys Google analytics ID, kuris patalpintas per Google Tag Manager Iki svetainės lango uždarymo Įeinant į svetainę
  _ga Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 2 metus Įeinant į svetainę
  _gid Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminiai ID 24 valandos Įeinant į svetainę
  accountType Naudojamas atskirti, ar tai mokinys ar mokytojas Vartotojo paskyros tipas, anoniminis 31 diena Prisijungiant
  magento Identifikuoti vartotojo id Anoniminiai ID 31 diena Prisijungiant
  user_id Identifikuoti vartotojo id Anoniminiai ID 31 diena Prisijungiant

 

Slapukai, naudojami interneto svetainėje ar mobilioje programėlėje www.sviesa.lt  

Slapuko naudojimo vieta Slapuko pavadinimas Paskirtis Naudojami duomenys Galiojimo terminas Sukūrimo momentas
  _gat Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Anoniminis ID 1 minutė Įeinant į svetainę
  _ga Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys Unikalus ID 2 metus Įeinant į svetainę
  _gid Naudojamas norint padidinti užklausos greitį Unikalus ID 24 valandos Įeinant į svetainę
  Has_js Sesijos slapukas, naudojamas TVS, kad būtų parodyta svetainė. Anoniminis ID Iki sesijos pabaigos Įeinant į svetainę

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galite rasti privatumo taisyklėse.