AKTUALU!

Pasitelkite naujausias šiuolaikiško mokymo(si) galimybes matematikos pamokose! 

Mokinių matematikos gebėjimų ugdymas šiandieniniame kontekste tampa ypač svarbus mokyklose. Pastebima, kad įprastų mokymo metodų bei priemonių tam nebeužtenka. Norint atliepti mokytojo ir mokinio poreikius, reikia panaudoti naujus sprendimus, kurie leistų siekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų.

Kurdami matematikos turinį „EDUKA klasėje“ būtent to ir siekiame: kad mokiniams jis būtų įdomus, įtraukiantis bei motyvuojantis, o mokytojams – palengvinantis darbą pamokose. 

Pasinaudokite „EDUKA klasės“ pagalba matematikos pamokose, nes tai yra sprendimas, kurio Jūs ieškote! 

Kodėl mokytojai renkasi „EDUKA klasę“?

Skaitmeninė mokymosi aplinka suteikia galimybę sutaupyti brangų mokytojų laiką ruošiantis pamokoms, negaišti laiko taisant mokinių darbus ir visą pamokoms vesti reikalingą medžiagą patogiai rasti bei kaupti vienoje vietoje. O taip pat gauti prieigą prie didžiausios skaitmeninio mokomojo turinio bibliotekos Lietuvoje!

Naudodami „EDUKA klasės“ funkcionalumus galėsite:

  • Diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si).
  • Kurti savo užduotis bei testus pagal pasirinktą sudėtingumo lygį.
  • Vienoje vietoje ruoštis pamokoms, kaupti joms skirtą metodinę ir mokomąją medžiagą.
  • Pasinaudoti automatiniu užduočių taisymu.
  • Vienoje sistemoje gauti ir analizuoti mokinių rezultatus.

Mokinių matematikos gebėjimų ugdymui „EDUKA klasėje“ rasite:

  • Daugiau nei 280 matematikos vadovėlių, mokytojo knygų, metodinių rekomendacijų, ilgalaikių veiklos planų ir kitos kokybiškam ugdymui skirtos medžiagos.
  • Skaitmeninių užduočių bankas. Visos užduotys sukurtos taip, kad padėtų mokytojams rengti įdomias, įtraukiančias ir nuoseklias pamokas.
  • Diagnostiniai testai. Tai puiki priemonė mokytojui norint mokslo metų pradžioje ir pabaigoje patikrinti mokinių pasiekimus bei įvertinti jų žinias.
  • Bandomieji testai. Šie testai padės parengti mokinius baigiamiesiems darbams – juos rekomenduojama skirti ir taip patikrinti mokinių žinias bei gebėjimus prieš Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą NMPP (standartizuotus testus), Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUPP ir Valstybinius brandos egzaminus. 
  • Naujos kartos mokymo(si) priemonė – praturtintas 10 kl. leidyklos „Šviesa“ matematikos vadovėlis (Tempus), kurio turinys papildytas skaitmeniniais objektais visoms pamokos dalims.

Praturtinto vadovėlio privalumai: 

Šis matematikos vadovėlis tiek kontaktinio, tiek nuotolinio ugdymo metu tampa viena pagrindinių mokymosi priemonių, papildančių popierinį vadovėlį. Jame mokytojai ir moksleiviai randa kiekvienos pamokos informaciją: nuo pamokos pradžios – teorinės informacijos, iki pabaigos – apibendrinimo ir įsivertinimo. Skaitmeninis turinys padengia visas pamokos dalis: „mokymosi uždavinių ir vertinimo kriterijų skelbimas“, „sužadinimas“, „aiškinimas“, „apibendrinimas“, „įtvirtinimas“. Tai leidžia mokytojui lengviau paaiškinti, sudominti ir aktyviai įtraukti mokinius į mokymosi procesą, o mokiniams – geriau suprasti pamokos temą. Didžiausias šio skaitmeninio praturtinimo privalumas – dar daugiau galimybių tiek geriau atliepti mokinių poreikius ir skatinti jų motyvaciją, tiek praturtinti ugdymo turinį aktualiais, informatyviais, vaizdžiais mokymosi ištekliais.

 

Svarstote, kaip dirbti su „EDUKA klase“ matematikos pamokose? Kviečiame žiūrėti vebinarų įrašus mokytojams:

Daugiau vebinarų ieškokite čia.

Prisijunkite prie „EDUKA klasės“ ir kurkite visapusiškas matematikos pamokas!