2024 05 Pamokos apibendrinimas naudojantis „EDUKA klasės“ skaitmeniniu turiniu
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2024 05 Geografijos vadovėlių skaitmeninis turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo (s. „Horizontai“)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2024 01 Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas „EDUKA klasėje“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 10 Istorijos vadovėlių skaitmeninis turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo (s. „Horizontai“)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 10 „Lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių (s. „Horizontai“) skaitmeninis turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo “
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 10 „Matematikos vadovėlių (s. „Horizontai“) skaitmeninis turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 08 „Vadovėlių 1 kl. skaitmeninis pamokos turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo (s. Maži milžinai) “
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 08 „Gamtos ir biologijos vadovėlių skaitmeninis turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo (s. Horizontai)“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 08 „Atnaujintų vadovėlių 1 kl. skaitmeninis pamokos turinys: nuo sužadinimo iki įsivertinimo (s. TAIP!)“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2023 03 „Skaitmeniniu turiniu papildyti serijų „Maži milžinai“ ir „TAIP!“ vadovėliai 1 klasei „EDUKA klasėje“ – kaip dirbti su naujos kartos mokymo(si) priemonėmis?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 12 „Kaip mokyti(s) matematikos šiandien? Patarimai 5–8 klasių matematikos mokytojams.“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 11 „Kaip ugdyti pradinių klasių mokinių matematinius gebėjimus?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 09 „Kaip ugdyti mokinių matematinius įgūdžius su naujausiomis mokymo(si) priemonėmis?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 09 „Praturtintas pasaulio pažinimo vadovėlis 3 klasei (s. TAIP!) „EDUKA klasėje“ – kaip dirbti su naujos kartos mokymo(si) priemonėmis?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 08 „Pirmoko skaitmeninio mokymo(si) kelionės pradžia – kaip jai pasiruošti?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 04 „Pasiruošimas matematikos PUPP pasitelkiant skaitmenines mokymosi priemones – „EDUKA klasę“ ir EMA“?
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 03 „Kaip efektyviai paruošti 6 ir 8 klasių mokinius lietuvių kalbos NMPP?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 03 „Kaip efektyviai paruošti 6 ir 8 klasių mokinius matematikos NMPP?“
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 03 „Kaip efektyviai paruošti 4 kl. mokinius NMPP? Praktiniai patarimai ir rekomendacijos“. ​
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 02 Matematikos treniruotės. N.Jasiūnaitė, D. Paleckienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2022 01 Finansinis ugdymas pradinukams: kada? Kaip? Kodėl?, K.Zubytė, K.Giedrikaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 12 „Privaloma ir rekomenduojama literatūra 5-12 klasių moksleiviams"
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 11 „Tekstų tyrinėjimas 4 klasėje: ne tik naudinga, bet ir smagu“. R.Jurgelevičienė, E.Sasnauskaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 11 „Privaloma ir rekomenduojama literatūra 1–4 klasių moksleiviams".
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 11 „Praturtintas 10 klasės vadovėlis (TEMPUS) EDUKA klasėje“ A.Apynis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 09 Lietuvių kalbos ir matematikos 4 klasės nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – praktiniai patarimai mokytojams. V.Dailidienėnė, R. Rugelienė, N.Kasperavičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 09 „Naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė „EDUKA klasėje“ V.Pupeikis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 09 „Diagnostiniai testai „EDUKA klasėje“: skaitmeninis įrankis pasiekimų vertinimui.“ S. Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 08 "Matematikos tekstinių uždavinių 5-8 kl. sprendimų praktikumas" R. Siaurusaitytė - Daukšienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 08 „Kaip dirbti su vadovėlio komplektu LIETUVIŲ KALBA 10 (Serija LINGUA)“ O.Baumilienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 06 „Kaip padėti mokiniams savarankiškai gerinti lietuvių kalbos pasiekimus?“ A.Pukinskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 06 „Kaip mokyti(s) matematikos?" R.Rimšelienė, J.Rasimavičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 Virtuali pamoka "Mano pašaukimas. Karjera prasideda mokykloje". D.Palivonas, E.Kaziulionė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 „Focusing on the Future". P.Warwick
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 „Etikos užrašų vertė". V.Kuzmickaitė, A.Meškauskienė, J.Sereičikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 "How to navigate young learners’ progress with gamified digital tools." M. Mróz
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 „Gateway to Exams: How to Imrpove Your Students' Writing and Speaking Skills". J.Antanavičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 05 „Užpildyk spragas įvaldyk gamtos stichijas su serijos „Korepetitorius“ leidiniais". I.Viltrakienė, M.Purlienė, R.Skorulskienė, R.Pčalinas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 04 „Pasaulio pažinimo laboratorija pradinėse klasėse: tyrinėju, ieškau, pažįstu (s. TAIP!)“. R. Makarskaitė-Petkevičienė, A. Žemgulienė, V. Varnagirienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 04 „Dalijamės patirtimi: Kaip derinti skaitmenines mokymo priemones, kurios padės siekiant geresnių mokymosi rezultatų. „EDUKA klasė“ ir EMA pradiniame ugdyme.“ R.Filončikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021-04 STEAM iššūkiai 5-6 klasėse: programuojame su Microbit. Viltautė Žvirzdinaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021-04 RAŠTINGUMAS, KALBOS LAISVĖ, TIESIOGINĖS IR UŽSLĖPTOS POVEIKIO PRIEMONĖS: Vadovėlio "Lietuvių kalba 10, serija LINGUA" modernumo aspektai. Viktorija Valinčiūtė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021-04 Gamtos įvairovės grožis ir paslaptys pagal Marių Čepulį
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 04 „Dalijamės patirtimi: Kaip derinti skaitmenines mokymo priemones, kurios padės siekiant geresnių mokymosi rezultatų. „EDUKA klasė“ ir EMA pagrindiniame ugdyme.“ A.Barkauskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 04 „​Dalijamės patirtimi: Kaip derinti skaitmenines mokymo priemones, kurios padės siekiant geresnių mokymosi rezultatų gimnazijos klasių pamokose. „EDUKA klasė“ ir Egzaminatorius.“ R.Radavičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 03 ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS: būdai mokinių pasiekimams gerinti, pradedantiems dirbti su matematikos vadovėliais 9-12 kl.(s. „TEMPUS“). R. Dranseikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 03 MATEMATINIO RAŠTINGUMO ĮTVIRTINIMAS 5–8 klasėse: mokymosi būdai, strategijos ir užduotys. L. Daukšytė-Koncevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 03 KONTEKSTAI, ĮTRAUKIANTYS 11–12 kl. MOKINIUS Į LITERATŪROS ANALIZĘ: tarpdalykinių projektų temos, struktūra, žingsniai. A.Smaleckienė ir A.Avčininkas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 03 Kaip užsieniečiams sudėtingą lietuvių kalbos gramatiką išmokti paprastai. Dr. T.Ringailienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 02 LIETUVIŲ KALBA PROGIMNAZIJOS KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU: kaip įveikti mokymosi spragas. A.Pukinskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 02 Informatinio mąstymo ugdymas 3-4 klasėse: metodai ir praktiniai patarimai. N.Bankauskienė, S.Bružienė, V.Dagienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 02 Patriotiškumo ugdymas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse. N. Sabeckienė ir V. Maksvytienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2021 02 Fizinio ugdymo pamoka pradinėse klasėse: nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės. Dr. Irina Klizienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 12 Dalijamės patirtimi: skaitmeninės EDUKA klasės užduotys sklandžiam priešmokyklinukų mokymui(si). Sonata Stoškuvienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 12 Mokinio individualios pažangos stebėjimas progimnazijoje naudojantis „EDUKA klase“. Dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 12 Mokinio individualios pažangos stebėjimas gimnazijoje naudojantis „EDUKA klase“. Dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 PASITIKRINAMIEJI FIZIKOS TESTAI IR SKAITMENINĖS UŽDUOTYS GIMNAZIJOS KLASĖMS. Rigonda Skorulskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 Q&A Befriending blended teaching - how to design lessons smartly
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 "Never a Dull Moment!" or how to teach and learn with pleasure (Kristina Urbonienė)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 Making your vocabulary teaching accessible to ALL your students (Fiona Mauchline)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 New school reality – what not to flip to design lessons smartly (Karolina Kotorowicz Jasińska)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 Befriending blended teaching - how to design lessons smartly (Macmillan conference)
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 11 PASITIKRINAMIEJI ISTORIJOS TESTAI GIMNAZIJOS KLASĖMS: savarankiško mokinio darbo vertė. Jūratė Litvinaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Permąstyti antropoceną: literatūros impulsas veikti. Alius Avčininkas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Mokymasis tyrinėjant – nuo idėjos iki įgyvendinimo. Rigonda Skorulskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Kodėl chemijos mokytis sunku? Prof. Rimantas Raudonis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Gamtamokslinių edukacijų patirtys. Marius Čepulis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Respublikinės konferencijos „Šiuolaikinis išsilavinimas: gamtos mokslų vektoriai“ atidarymas. Margaritos Purlienės sveikinimo žodis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Neuroedukacija – potencialas ugdymo procesui. Doc. dr. Kęstutis Skauminas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Respublikinė gamtos mokslų pedagogų konferencija ŠIUOLAIKINIS IŠSILAVINIMAS: GAMTOS MOKSLŲ VEKTORIAI
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 DIAGNOSTINIAI BIOLOGIJOS TESTAI GIMNAZIJOS KLASĖMS: skaitmeninis įrankis pasiekimų vertinimui ir grįžtamajam ryšiui. Romas Darafėjus, Mindaugas Velmunskis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 10 Sėkmingas ir įdomus startas su lietuvių kalbos ir matematikos testais 2 klasei. Kaip tinkamai pasirengti mokinių pasiekimų patikrinimui. Nijolė Miliauskaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 09 How to learn and speak Lithuanian? We might have an answer. dr. Teresė Ringailienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 09 Lietuvių kalba. Teksto kūrimo strategijos 7-8 klasėse. Auksė Pukinskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 09 Ugdymo priemonės pagilintam anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse. Nomeda Sabeckienė, Vaida Maksvytienė.
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 08 LEARN AND SPEAK LITHUANIAN: šiuolaikiškas ir efektyvus būdas mokyti(s) lietuvių kaip užsienio kalbos. Dr. Teresė Ringailienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 08 Kaip dirbti su vadovėliu LIETUVIŲ KALBA 9, s. LINGUA. Onutė Baumilienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 08 ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS: būdai mokinių pasiekimams gerinti, pradedantiems dirbti su matematikos vadovėliais 5-7 kl.(s. „ATRASK“). Odeta Janušaitienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 08 „Kaip dirbti su vadovėliu MATEMATIKA 9, s. TEMPUS“. Ramunė Dranseikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 08 Lietuvių kalbos pamokų organizavimas 1-4 klasėse pasitelkiant mišraus ugdymo metodą kuriant įvairius mokymo(si) scenarijus pagal serijos TAIP vadovėlius. Daiva Jakavonytė - Staškuvienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 06 Naujas kūno kultūros vadovėlis 4 klasei. Mokinių sveikos gyvensenos nuostatų ir fizinio aktyvumo ugdymo (si) galimybės. Renata Bernotienė ir Irma Dobrovolskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 06 Matematinio raštingumo ugdymas ir efektyvios pamokos strategijos su naujai rengiamu matematikos vadovėlio komplektu 4 klasei (serija TAIP!). Diana Kairiūkštienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 06 Gamtamokslinių gebėjimų ir tyrinėjimo įgūdžių ugdymas su Pasaulio pažinimo tyrimų ir užduočių sąsiuviniu skirtu 1–2 klasių mokiniams. Jurgita Blažienė, Andželika Padarauskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 06 Nuotolinio ir savarankiško mokymo(si) dermė dirbant su YUMMY ENGLISH vadovėliais. Nomeda Sabeckienė, Vaida Maksvytienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 06 Matematikos mokymo priemonės ir patarimai, padėsiantys bendradarbiauti ir siekti aukštesnių rezultatų 5–8 kl. Odeta Janušaitienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Geografijos mokymo priemonės ir patarimai, padėsiantys bendradarbiauti ir siekti aukštesnių rezultatų 6-8 kl. Genovaitė Kynė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 ŽMOGAUS SAUGA: Mokymo priemonės ir patarimai mokytojams dirbantiems 5-8 kl. Margarita Purlienė, Irmantas Adomaitis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Finansinis raštingumas mokyklose: mokymo šaltiniai, idėjos ir patarimai matematikos ir ekonomikos mokytojams dirbantiems 5-8 kl. Jūratė Cvilikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Gamtos mokslų paslaptys ir faktai 5-8 kl. pagal Marių Čepulį
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 PASITIKRINAMIEJI CHEMIJOS TESTAI 11-12 GIMNAZIJOS KLASĖMS: mokinio savarankiško darbo gairės tęsiant ar kartojant kursą, rengiantis egzaminui. Algirdas Šulčius
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 PASITIKRINAMIEJI MATEMATIKOS TESTAI GIMNAZIJOS KLASĖMS: mokinio savarankiško darbo gairės tęsiant ar kartojant kursą, rengiantis egzaminui. Ramunė Dranseikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 LINGVISTINIO RAŠTINGUMO ĮTVIRTINIMAS IX-X kl.: kokie mokymosi būdai, strategijos ir užduotys numatomi naujame LIETUVIŲ KALBA IX, s. LINGUA, vadovėlyje. Audronė Janickienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Istorijos mokymo priemonės ir patarimai, padėsiantys bendradarbiauti ir siekti aukštesnių rezultatų 5-8 kl. Jūratė Litvinaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 KAIP RENGTIS LIETUVIŲ KALBOS VBE NUOTOLINIU BŪDU: gairės, turinys, resursai. Alius Avčininkas, Aušra Smaleckienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Atpasakojimo metodo svarba lietuvių literatūros pamokose 5-6 kl. Auksė Pukinskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Šachmatai pradinėje mokykloje. Renata Trumpokais
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 100+ profesionalių patarimų prieš biologijos egzaminą. Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 GATEWAY – raktas į sėkmingą mokymą(si) nuotoliniu būdu (5 ­– 12 klasėms). Beata Valungevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 Etika. Socialinis ir emocinis ugdymas 1-2 klasėse. Vaida Kuzmickaitė, Jolanta Sereičikienė, Asta Meškauskienė.
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 05 GATEWAY TO EXAMS skaitmeninių išteklių naudos gimnazijos segmente. Beata Valungevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 04 GATEWAY skaitmeninių išteklių naudos progimnazijos segmente. Beata Valungevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 04 Galimybės ir idėjos darbui pamokoje su naujai rengiamu pasaulio pažinimo vadovėliu 1 klasei s. TAIP. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Violeta Varnagirienė, Aušra Žemgulienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Kaip dirbti nuotoliniu būdu su EDUKA klasės biologijos ir gamtos mokslų skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse. Laima Puzaitė-Zdanavičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Nuotolinis mokymas: kas keičiasi šeimoje ir kaip vieni kitiems galime padėti? Asta Blandė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Kaip dirbti nuotoliniu būdu su EDUKA klasės matematikos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse. Odeta Janušaitienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Virtualių išteklių panaudojimas anglų kalbos mokymui(si) nuotoliniu būdu 5-12 klasėse. Beata Valungevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA klasės“ lietuvių kalbos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse. Onutė Baumilienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Nuotolinis mokymas(is) pradiniame ugdyme su EDUKA klase. Sonata Bružienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Nuotolinis mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio praktinis užsiėmimas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su „EDUKA klase“ realiuoju (sinchroniniu) laiku
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 03 Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 02 ISTORIJOS MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS GIMNAZIJOJE: mokymosi strategijų ir diagnostikos reikšmė. Jūratė Litvinaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 02 Taisyklių atmintinė - patikrintas būdas, padedantis lengviau suprasti, įsiminti ir prisiminti tai, ko mokosi mokinys! Eglė Saikauskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 02 Matematikos pamokos 5-8 kl.: kaip derinti tradicines ir skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės mokinio pažangos? Odeta Janušaitienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 02 ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) STRATEGIJOS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE: būdai ir priemonės mokinių pasiekimams gerinti 5-8 klasėse. Auksė Pukinskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2020 01 Eduka klasė. Praktiniai patarimai. Mindaugas Malcevičius
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 06 Šachmatai pradinėje mokykloje: būdai ir galimybės mokinių pasiekimams gerinti. Renata Trumpokais
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 12 Kaip padėti pradinukui pasitikrinti savo matematines žinias ir pasiruošti tolimesniam mokymosi procesui. Arūnė Janulevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 11PASITIKRINAMIEJI LIETUVIŲ KALBOS TESTAI GIMNAZIJOS KLASĖMS: savarankiško darbo gairės ir refleksijos vertė. Violeta Dumčiuvienė, Vilma Dulevičienė, Laima Skabickienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 12 RENGIAMĖS LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINUI: patarimai ir pagalba abiturientui, kaip struktūruotai pasirengti VBE. Aušra Smaleckienė, Alius Avčininkas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 12 Internetinė paskaita-konsultacija „EDUKA KLASĖ pagrindiniame ugdyme.“ dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 12 Internetinė paskaita-konsultacija „EDUKA KLASĖ pradiniame ugdyme.“ Sonata Bružienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 12 Pradinukų informatinio mąstymo ugdymas: metodai ir galimybės 1-2 klasėse. dr. Valentina Dagienė, Sonata Bružienė, Natalija Bankauskaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 11 KAS SVARBU ŽINOTI PRIEŠ LIETUVIŲ KALBOS VBE: kaip kartoti, ką akcentuoti, kaip supažindinti abiturientus su vertinimo kriterijais. Audronė Janickienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 11 Eduka projektas Šiauliuose. Mišrus mokymas(is) – daugiau atradimų kiekvienam mokiniui ir mokytojui?! Lina Virozerovienė, Lina Kasputienė, Inga Šližienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 11 Dalijamės patirtimi: OPA PA komplektas motyvuoja kryptingą pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą. Sonata Stoškuvienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 Kaip pasirinkti skaitmenines ir tradicines mokymo priemones, kurios padės mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti matematikos pamokose? Laima Daukšytė-Koncevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas. Kaip dirbti su 3 klasės vadovėlio komplektu Kūno kultūra. Doc. dr. Irina Klizienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 „Chemiko užrašai“ pamokoje ir projektiniuose darbuose. Prof. dr. Rimantas Raudonis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 „Tradicinės ir skaitmeninės mokymo priemonės, padedančios mokytojui ir mokiniui efektyviai bendradarbiauti“ Eglė Nachajienė, Jolita Mickienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 „Lietuvių kalbos pamokos: kaip derinti tradicines ir skaitmenines mokymo(si) priemones siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir asmeninės mokinio pažangos?“ Audronė Janickienė, Danutė Visockienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 Gamta ir žmogus projektiniai darbai:būtinybė ar galimybė? Romas Darafėjus
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 Fizikos eksperimentai: ką daryti, jei neturi laboratorijos? Rigonda Skorulskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 10 KARTOJAME KURSĄ IR TIKRINAME ŽINIAS INTERAKTYVIAI: skaitmeniniai diagnostiniai lietuvių kalbos testai 11-12 klasei. Lina Cholinienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 09 Mišraus mokymosi sprendimai anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse. Vaida Maksvytienė ir Nomeda Sabeckienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019-09 STEAM: matematika ir inžinerija kartu su PYKŠT ir POKŠT. Laura Bajoriūnė, Ingrida Donielienė, Mireta Visockienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 09 Eduka dienyno paruošimas naujiems mokslo metams. Birutė Raudonienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 08 Linksmieji PI KA mokslai! dr. Ramunė Burškaitienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 08 Eduka dienyno parengimas darbui. Paskaita dienyno administratoriams. Dmitrijus Karpavičius
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 06 Flipped Classroom is a Gateway to Gen Z World. Beata Valungevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 05 1 tikslas – 5 atradimai: patirtis dirbant su matematikos vadovėlio komplektais 1 ir 2 klasei (serija TAIP!). Diana Kairiūkštienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 05 Naujai rengiamas serijos Taip! matematikos vadovėlis 3 klasei – geresniems mokinių pasiekimams ugdyti. Andželika Padarauskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 05 Šiuolaikiškai mokytis skatinančios idėjos serijos Taip! lietuvių kalbos vadovėlyje 4 klasei. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 04 Kūrybinės užduotys 9-10 klasės literatūros pamokose: suvokti tekstą, rašyti, kalbėti. Laima Skabickienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 04 Kaip ugdyti pradinukų raštingumą: gramatikos pratimai 1-4 klasėse. Sonata Bružienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 04 Interaktyvios užduotys gimnazijos klasių literatūros pamokose. Onutė Baumilienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 04 Istorijos pamoka 5–8 klasėse: būdai ir galimybės skatinti bendradarbiavimą ir gerinti mokinių pasiekimus. Jūratė Litvinaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 04 Mišrus mokymasis – daugiau atradimų kiekvienam mokiniui ir mokytojui?! Lina Virozerovienė, Danutė Visockienė, dr. Nelija Kostinienė, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Idėjų bankas anglų kalbos pamokoms pradinėse klasėse. Nomeda Sabeckienė, Vaida Maksvytienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Pasaulio pažinimo labirintai pradinėse klasėse. Asta Sakalienė, Jolanta Andriuškevičienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Kaip ir kada pamokoje naudoti papildomas matematikos priemones. Jovita Vaivadaitė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Rengiamės fizikos egzaminui: sprendžiame, tikriname ir vertiname fizikos pamokose. Rigonda Skorulskienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Rengiamės biologijos egzaminui: sprendžiame, tikriname ir vertiname biologijos pamokose. Inga Viltrakienė, Margarita Purlienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 03 Daugiau galimybių matematikos pamokoms: dirbame Eduka klasėje su komplektu MATEMATIKA TEMPUS 11-12. Ramunė Dranseikienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019-02 Rengiamės matematikos egzaminui: sprendžiame, tikriname ir vertiname matematikos pamokose. doc. dr. Bronislovas Burgis
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 02 Gabūs vaikai matematikai: pradinių klasių mokytojų patarimai ir pasiūlymai. Aušra Jankauskienė, Aušrelė Venclovienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2019 02 Pamoka su ActivInspire. Neringa Reisienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 12 EDUKA klasės naudojimo ugdomojoje veikloje praktiniai patarimai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams), Sonata Bružienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „EDUKA dienynas progimnazijose“, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „EDUKA dienynas pradinėse mokyklose“, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „EDUKA dienynas gimnazijose“, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „EDUKA klasė pradinėse mokyklose“, Sonata Bružienė, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „Eduka klasė progimnazijose“. Auksė Petruševičienė, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „EDUKA klasė gimnazijose“, Onutė Baumilienė, dr. Simonas Šabanovas
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita pradinių klasių mokytojams „Vaiko individuali pažanga pradiniame ugdyme“, dr. Simonas Šabanovas, Lina Virozerovienė
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „Vaiko individuali pažanga progimnazijose“, dr. Simonas Šabanovas, Andrius Šniras
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą
2018 11 Internetinė paskaita „Vaiko individuali pažanga gimnazijose“, dr. Simonas Šabanovas, Andrius Šniras
Peržiūrėti Kopijuoti nuorodą