„EDUKA klasės“ diferencijuotų užduočių skyrimo ir vertinimo instrukcija mokytojui

1. Pasirinkite temą

Diferencijuotos užduotys pateikiamos prie naujų vadovėlių temų. Pasirinkite norimą temą. 

Kaip tai atlikti?

 • Pasirinkite grupę.
 • Išsirinkite temą.
 • Nukeliaukite iki diferencijuotų užduočių.

 

 

2. Susipažinkite su užduotimis

Peržiūrėkite, kurias užduotis skirsite mokiniams. Užduočių rinkinyje pateikiamos slenkstinio, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo lygio užduotys. Susipažinę su užduotimis spauskite „Paskirti užduotis“. 

Kaip tai atlikti?

 • Peržvelkite užduočių rinkinius.
 • Spauskite „Paskirti užduotis“.

 

 

 

3. Nustatykite užduočių lygį mokiniui

Mokinių sąraše kiekvienam mokiniui priskirkite atitinkamą užduočių lygį. „EDUKA klasės“ sistema įsimins, ką pasirinkote, todėl kitą kartą skiriant užduotis nereikės rinktis iš naujo.
Mokiniui parinktą užduočių lygį galėsite pakeisti skirdami kitos temos užduotis. Mokiniai nematys, kokio lygio užduočių rinkinys jiems skirtas. Spauskite „Paskirti užduotis“. 

Kaip tai atlikti?

 • Pasirinkite užduočių lygius.
 • Spauskite „Paskirti užduotis“.

 

 

4. Stebėkite mokinių pažangą

Užduočių lentoje stebėkite, kaip mokiniams sekasi atlikti užduotis. Pasibaigus skirtam laikui, užduočių atlikimą stabdykite.
Anksčiau numatyto laiko užduotį baigęs mokinys nematys vertinimo tol, kol mokytojas nesustabdys užduoties visai klasei, todėl negalės pasidalyti atsakymais. 

Kaip tai atlikti?

 • Lentoje matysite judančias mokinių korteles.
 • Spauskite „Sustabdyti atlikimą ir pradėti vertinimą.“

 

5. Įvertinkite atvirojo tipo užduotis

Uždarojo tipo užduotys įvertinamos automatiškai, tačiau sistema negali automatiškai įvertinti atvirojo tipo užduočių.
Įvertinkite užduotis, kurios nebuvo įvertintos automatiškai. Jums padės prie kiekvienos užduoties pateikiama vertinimo instrukcija. Galite pataisyti automatiškai įvertintų užduočių taškus. Išsaugokite vertinimą, kurį, jei reikės, galėsite pakeisti.

Kaip tai atlikti?

 • Pasirinkite mokinio kortelę.
 • Įvertinkite užduotis.
 • Spauskite „Išsaugoti ir baigti vertinimą.“