Kokį turinį mokytojai gali rasti „EDUKA klasėje“?
Kokį turinį mokytojai gali rasti „EDUKA klasėje“?
 • Daugiau negu 500 leidyklų „Šviesa“, „TEV“, „Briedis“, „Didakta“, „Katalikų pasaulio leidiniai” skaitmeninių vadovėlių, tarp jų ir pačių naujausių.
 • Daugiau negu 23 skaitmeniniu turiniu papildytus vadovėlius (leidykla „Šviesa“, pagal atnaujintas BUP).
 • Daugiau negu 360 mokytojams skirtos metodinės medžiagos: mokytojo knygų, ilgalaikių veiklos planų, metodinių rekomendacijų ir kt.
 • Užduočių biblioteką, kurią sudaro daugiau negu 30 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų.
 • Mokytojų patogumui: „EDUKA klasės“ bibliotekoje pasirinkite mokomąjį dalyką, klasę ir reikiamų vadovėlių galite patogiai ieškoti pagal leidyklas.
Skaitmeninis turinys integruotas į vadovėlį

Praturtintų vadovėlių skaitmeninis turinys aprėpia visas pamokos dalis, tai –  „Mokymosi uždavinių ir vertinimo kriterijų skelbimas“, „Sužadinimas“, „Aiškinimas“, „Apibendrinimas“, „Įtvirtinimas“. Jis padeda:

 • pagilinti vadovėlyje pateikiamą turinį;
 • paaiškinti, įsivaizduoti ir vizualizuoti;
 • sudominti, įtraukti, motyvuoti;
 • čia ir dabar pa(si)tikrinti, ar mokinys suprato tam tikrą dalį pateiktos medžiagos.

Šiais vadovėliais patogu naudotis, nes visas pamokai reikalingas turinys pateikiamas vienoje vietoje ir yra pasiekiamas vieno mygtuko paspaudimu!

Skaitmeninis turinys integruotas į vadovėlį
Mokymosi uždaviniai ir vertinimo kriterijai
Mokymosi uždaviniai ir vertinimo kriterijai

Pateikiama svarbiausia informacija apie mokinio pasiekimus. Vertinimo kriterijai nurodo konkretų mokymosi rezultatą.

Prezentacijos
Prezentacijos

Pateikiami turinio akcentai visoms pamokos dalims. Prezentacijos padeda atsirinkti ir įsidėmėti svarbiausią temos informaciją.

Garso ir vaizdo įrašai paveikslai, schemos, žemėlapiai ir kt.
Garso ir vaizdo įrašai paveikslai, schemos, žemėlapiai ir kt.

Papildo temos teoriją, vizualizuoja, praplečia turinį. Papildyti užduotimis.

Infografikai
Infografikai

Vizualiai ir glaustai apibendrina temą.

Greitojo pasitikrinimo užduotys
Greitojo pasitikrinimo užduotys

Apibendrina temą, leidžia įsivertinti. Užduotys tikrina, kaip mokiniui pavyko įgyvendinti temos pradžioje išsikeltus mokymosi uždavinius. Jos ištaisomos automatiškai.

Diferencijuotos užduotys
Diferencijuotos užduotys

Aprėpia visą temą, yra suskirstytos pagal skirtingus gebėjimus ir mokymosi lygius. Užduotys yra atvirojo tipo arba su pasirinkimo variantais, vertinamos automatiškai.

Kaip dirbti su šiais vadovėliais per pamokas?
Kaip dirbti su šiais vadovėliais per pamokas?
 • Demonstruokite papildomą turinį ir užduotis atlikite lentoje.
 • Jeigu mokiniai turi išmaniuosius įrenginius, skirkite užduotis atlikti individualiai.

Didžiausias skaitmeninio praturtinimo privalumas – dar daugiau galimybių tiek geriau atliepti mokinių poreikius ir skatinti jų motyvaciją, tiek praplėsti ugdymo turinį aktualiais, informatyviais, vaizdžiais mokymosi ištekliais ir nuolat juos atnaujinti.

Kaip naudotis QR kodais popieriniuose vadovėliuose?

QR kodai ir trumposios nuorodos vadovėliuose – tai patogus būdas pasiekti su pamokos tema susijusius skaitmeninius mokomuosius išteklius. Taip derinant skaitmeninius išteklius ir spausdintas mokymo(si) priemones, sukuriamas efektyvus mokymo modelis, kuris tinka tiek nuotolinei, tiek įprastai pamokai klasėje.

QR kodais galima naudotis dviem būdais:

 • nuskenavus telefonu (naudojant kamerą arba QR kodų nuskaitymo mob. programėlę);
 • suvedus trumpąją nuorodą interneto paieškos laukelyje.
Kaip naudotis QR kodais popieriniuose vadovėliuose?
QR kodai popieriniuose vadovėliuose
QR kodai popieriniuose vadovėliuose

Naujai išleistuose leidyklos „Šviesa“ serijų „Taip!“, „Maži milžinai“ ir „Horizontai“ (pagal atnaujintas BUP) vadovėliuose kiekvienos temos pradžioje galima rasti tai temai skirtą QR kodą

QR kodai – tai patogus būdas pasiekti su pamokos tema susijusius skaitmeninius mokomuosius išteklius:

 • nemokamus ir viešai prieinamus e. šaltinius, papildančius vadovėlio turinį (YouTube vaizdo įrašus, straipsnius, PDF dokumentus ir kt.);
 • „EDUKA klasės“ skaitmeninį turinį (temos mokymosi uždavinius, prezentacijas, garso ir vaizdo įrašus, užduotis, infografikus, „Geogebra“ objektus ir kt.).*

*Mokytojams ir mokiniams prieiga prie skaitmeninio turinio suteikiama tik tada, kai jie turi „EDUKA klasės“ licenciją.

Kaip nuskaityti QR kodą telefonu vadovėliuose?

Svarbu! Norėdami pasiekti su tema susijusius skaitmeninius išteklius, nuskaitykite vadovėlio puslapio viršuje pateiktą QR kodą ir spustelėkite nuorodą. Pasiekti skaitmeninius išteklius galite ir interneto paieškos laukelyje suvedę trumpąją nuorodą.

Aktualu! Primename, kad vadovėlio pradžioje rasite sutartinius ženklus, kurie trumpai informuoja, kaip mokytis su vadovėliu, kaip tinkamai išnaudoti su vadovėliu susietus skaitmeninius išteklius ir kaip juos rasti vadovėlio turinyje.

QR kodų naudojimosi instrukcija
QR kodų naudojimosi instrukcija
Kaip nuskaityti QR kodą telefonu vadovėliuose?
Serija „Horizontai“
Serija „Horizontai“

Skaitmeniniu turiniu papildyti vadovėliai.

Visi leidiniai
Visi leidiniai
Serija „Maži milžinai“

Skaitmeniniu turiniu papildyti vadovėliai.

Visi leidiniai
Visi leidiniai
Serija „Maži milžinai“
Serija „TAIP!“
Serija „TAIP!“

Skaitmeniniu turiniu papildyti vadovėliai.

Visi leidiniai
Visi leidiniai
Užsiregistruokite ir užsisakykite EDUKA pristatymą Jūsų ugdymo įstaigai nemokamai!
Įrašykite savo kontaktinius duomenis
Klaida! Šis laukas privalomas
*
Klaida! Šis laukas privalomas
*
Klaida! Šis laukas privalomas
*
Klaida! Šis laukas privalomas
 
Įrašykite savo mokymo įstaigos pareigas ir duomenis
Klaida! Šis laukas privalomas
*
Klaida! Įstaigą pasirinkite iš sąrašo
*
Klaida! Šis laukas privalomas
*
Klaida! Šis laukas privalomas
 
Klaida! Šis laukas privalomas
 
Klaida! Šis laukas privalomas Pažymėdami varnelę sutinkate, kad Jūsų aukščiau pateiktus asmens duomenis UAB „Šviesa“, įmonės kodas 132726152, Vytauto pr. 29, 44352 Kaunas ir (arba) UAB „Alma littera sprendimai“, įmonės kodas 225586480, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais. *
Klaida! Šis laukas privalomas Su savo teisėmis ir kita informacija Privatumo taisyklėse susipažinau ir sutinku. *